FAST TRANSLATOR
België

Hoe garanderen wij u de beste vertaling naar het Nederlands?

Bij Fasttranslator hechten we de meeste waarde aan kwaliteit. Om die reden bestaat onze database uit vertalers die, voordat ze met ons gingen samenwerken, al ruime ervaring hadden met het vertalen van teksten. Deze vertalers zijn, in dit geval, moedertaalspreker van het Nederlands. Daarnaast hebben ze een uitstekende kennis van de taal waaruit ze vertalen. Tot slot zijn onze vertalers gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld technische of juridische vertalers, maar ook vertalers die juist weer veel kennis hebben op het gebied van cultuur. Elke vertaler heeft zijn eigen specialisatie en dit komt de kwaliteit van de vertaling zeker ten goede.

\\SVNLWSFS02\SVSharedProjects\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Belgium-01_Cropped_Width350.png


Prijsberekening voor Nederlands

Wanneer u bij ons een aanvraag doet, analyseren onze projectmanagers het door u aangeleverde document. Daarna selecteren we een vertaler die voor de vertaling van dit document het meest geschikt is. Doordat we bij elke aanvraag rekening houden met de talencombinatie en de specialisatie, kunt u uitgaan van de beste kwaliteit vertalingen.

Mocht u uw vertaling in het Nederlands voor Nederland willen ontvangen, dan kunt u dit natuurlijk aangeven. We zullen voor de vertaling dan een vertaler met een Nederlandse afkomst selecteren. Ook als u andere specifieke wensen heeft, kunt u dit bij ons kenbaar maken. Onze projectmanagers zullen hier bij uw vertaling dan rekening mee houden. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld ook beëdigde vertalingen voor België.

Tarief berekenen

De Nederlandse taal

Wereldwijd zijn er ongeveer 23 miljoen mensen die Nederlands spreken. De Nederlandse taal vond zijn weg over de hele wereld tijdens de vele ontdekkingsreizen, maar vooral ook tijdens de kolonisatie van overzeese gebieden, door Nederland waaronder Suriname en Indonesië. Terwijl in Suriname het Nederlands nog steeds als officiële taal geldt, is Indonesië overgestapt op een eigen taal na de onafhankelijkheid. In Zuid-Afrika wordt het Oudnederlands gesproken, dat door de meeste Nederlanders en Vlamingen perfect verstaan wordt. Enkele minderheden in Frankrijk en Duitsland spreken eveneens Nederlands, zij het in een dialectvorm.

In 1980 heeft België samen met Nederland een verdrag ondertekend voor de gezamenlijke behartiging van de Nederlandse taal. In 2004 heeft Suriname zich ook aangesloten bij deze Nederlandse Taalunie.


Susan Braam
Content Specialist
Ik gebruik Snelvertaler voor de communicatie met internationale donateurs. De offerte ontvang ik heel snel en eenvoudig per mail en ik kan zelf de deadline – en dus de kosten – voor de vertaalklus bepalen. De communicatie verloopt snel en helder en de vertalingen zijn van een goede kwaliteit.

De Nederlandse taal belicht

Het Nederlands is een West-Germaanse taal, waarbij vooral de Franken een grote stempel gedrukt hebben op het ontstaan van de Nederlandse standaardtaal. Dit verklaart ook de grote overeenkomsten tussen het Duits en Nederlands. Het Frankisch ontwikkelde zich al in de vroege Middeleeuwen en zou tegenwoordig aangeduid worden als Oudnederlands. Er werden eerst diverse dialecten gesproken, omdat een groot deel van de bevolking analfabeet was. Tegen de 16e eeuw werd er echter niet alleen vooruitgang geboekt onder de normale bevolking en begon deze zich steeds meer te ontwikkelen, maar werd ook overgegaan tot het vormen van een uniforme taal zowel in woord als geschrift. Aan de basis hiervan staat de vertaling van de statenbijbel, die bekend staat als de Statenvertaling, in 1673 Uiteindelijk werd van enkele dialecten een standaard Nederlands samengesteld.


Tarief berekenen