FAST TRANSLATOR
Danmark

Casestudie af pallerobot: Intelligent brug af terminologi i oversættelsen af robotsoftware

Tekniske oversættelser er en del af vores daglige arbejde. Som erfarne projektledere tager vi os af vores kunder i palleindustrien. Vi havde en kunde – en virksomhed som fremstiller robotter, som bruges til af- og pålæsning af paller. Disse robotter styres ved hjælp af speciel software og vores kunde havde brug for en oversættelse af fagudtrykkene til denne softwares kontrolenhed. Vi modtog en Excel-liste med meget specifik terminologi fra palleindustrien, men uden kontekst. De skulle oversættes fra hollandsk til engelsk, russisk, polsk og fransk.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\technical_Widht 300.png

Andre oversættelsesbureauer kunne ikke håndtere det tekniske sprog

Enhver teknisk sektor er baseret på et specielt sprog – dens egen tekniske terminologi. Ligesom medicin eller marketing, har palleindustrien også navne for udtryk som en lægmand måske ikke forstår. Dette var også udfordringen for vores kunde, som først efter flere forsøg med andre oversættelsesbureauer, endelig kom til os. Det lykkedes ganske enkelt ikke andre oversættelsesbureauer at oversætte palleindustriens tekniske sprog korrekt.

Hvordan vi med terminologiarbejde satte nye standarder i palleindustrien

En måde at oversætte udtrykkene på, var at placere oversættelsen i et Excel- regneark. En anden mulighed var at etablere det der kaldes en TM, translation memory hvilket kunden i sidste ende valgte. At sætte denne type terminologidatabase op, har flere fordele. Det sparer ikke blot tid i selve oversættelsen, men det sørger også for konsekvent oversættelse – selv til forskellige sprog. Vi kunne også gøre brug af det faktum, at vi er en international virksomhed.

I Tyskland tager vi os af European Pallet Association e.V. (EPAL), en paraplyforening af producenter og reparationsvirksomheder for EUR-paller. Med vores adgang til den tyske palleindustris terminologidatabase, har vi været i stand til at gøre det nemmere for vores kunde at sælge deres maskiner på det tyske marked.

Vi har derfor sat standarder i palleindustrien, som indtil nu næppe har haft en fuldt udviklet terminologidatabase for forholdsvis små sprog i en global kontekst, for eksempel hollandsk.