FAST TRANSLATOR
Suomi

ISO 17100 -käännös

ISO 17100 -standardin päätavoitteena on taata käännösten laatu. Siksi käännösprosessi koostuu kahdesta vaiheesta: ensin asiantunteva kääntäjä laatii käännöksen, jonka jälkeen toinen kääntäjä, joka myös puhuu kohdekieltä äidinkielenään, tarkistaa käännöksen kokonaisuudessaan. Tuloksena on virheetön ja alkuperäistä tekstiä vastaava käännös.

Nopea tarjous

Korkein laatu

ISO 17100 -standardin mukainen käännös ja laaduntarkastus varmistavat laadukkaan käännöspalvelun. Tämä standardi määrittelee vaatimukset, jotka käännösprosessin on täytettävä. Yksi vaatimuksista on, että kääntäjämme ja tarkastajamme ovat suorittaneet tunnustetun käännös- tai kielikoulutuksen ja että heillä on vähintään muutaman vuoden käännöskokemus. Toinen vaatimus on, että käännöksen tekee natiivi kääntäjä ja tarkastaja. Tämä tarkoittaa sitä, että pyydetty kieli on sekä kääntäjän, että tarkastajan äidinkieli.

Prosessi

Asiantunteva, natiivi kääntäjä kääntää ensin tekstin. Kääntäjä vastaanottaa lähdetekstin sekä kääntämiseen liittyvät ohjeet ja kääntää sitten tekstin kohdekielelle. Tämän jälkeen käännöksen tarkistaa natiivi tarkastaja. Tarkastaja vertaa käännöstä lähdetekstiin. Mikäli tekstissä on vivahde-eroja, tarkastaja korjaa ne. Tarkastaja myös varmistaa, että käännös soveltuu sovittuun käyttötarkoitukseen.

Lopputarkastus

Viimeisessä vaiheessa projektipäällikkömme tarkastavat, että kaikki standardin mukaiset vaatimukset täyttyvät. Tällä tavoin voit olla varma, että saat korkeimman laatutason käännöksen.

ISO17100 tarkemmin

Asiantunteva kääntäjä, jolla on vähintään kuuden vuoden kokemus, laatii käännöksen ensimmäisen version.P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Translator_200width.png

Tämän jälkeen toinen kääntäjä tarkistaa tekstin huolellisesti.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Revisor_200width.png

Lopuksi projektipäällikkömme tarkistavat vielä numerot, päivämäärät ja tyylin.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\FT Translation_Check_200width.png

Nopea tarjous