FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser innenfor skogindustrien

Skogindustrien er en viktig del av norsk industri. Til skogindustrien regnes masse- og papirindustrien, samt sagverk og treindustri.

Det er stor etterspørsel etter oversettelser av tekster knyttet til skogindustrien. Fasttranslator Norge har fått tillit fra sagverk og andre typer selskaper i treindustrien for høykvalitets oversettelser av f.eks. manualer for skogsmaskiner, brosjyrer, hjemmesider og produktinformasjon. Vi vet forskjellen mellom kammertørking og vakuumtørking!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\technical_Widht 300.png

Skogindustrien – av stor betydning for norsk økonomi

Norge er en betydelig eksportør av papir, masse og trelast. Skogbruket og skogindustrien eksporterer tømmer og trebaserte varer, selv om papirvarer og papirmasse spiller den viktigste rollen. Norge eksporterer til blant annet Sverige, Tyskland, Danmark og Latvia.

Utvalgte oversettere

Vi tilbyr oversettelser utført av translatører med erfaring innen tekster fra trebransjen og med målspråket som morsmål.