FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelsesbyrå for portugisisk i Brasil

Vi tilbyr oversettelser til og fra brasiliansk portugisisk innenfor alle markedsområder. Oversetterbyrået Fasttranslator har den lokalkunnskapen som skal til for en fagrettet oversettelse av denne typen.

Lokaliserte oversettelser

Oversettelsesbyrået Fasttranslator har sine frilansoversettere lokalt plassert i Brasil. Dette gir ikke bare en språklig sikkerhet, men også sikring av andre ulike faktorer.

Vi garanterer en oversettelse som er:

  • terminologisk korrekt
  • lokalt tilpasset
  • tilpasset emne
  • kvalitetssikret

Vi kan tilby gunstige priser og raske leveringer. Uansett hvilket område oversettelsen gjelder så kan vi hjelpe deg. Vi har kunder fra privatpersoner til større bedrifter innenfor både små og store fagområder.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Brazil_350.png

Brasiliansk-portugisiske oversettere

Oversetterne har alltid brasiliansk portugisisk som morsmål. Ettersom de bor i Brasil har oversetterne en språkkulturell kunnskap som effektiviserer prosessen.

Til oversettelser innenfor medisin eller jus bruker vi bare personer med erfaring fra de ulike feltene. Så du vil få korrekte terminologiske begreper innenfor det aktuelle området.

Oversettere i Brasil

Vi er kjente for kvalitetssterke oversettelser og raske leveringer. Våre priser er i tillegg konkurransedyktig lave. Vi kan holde vår høye kvalitet og våre lave priser takket være en effektivisert, automatisert og digitalisert produksjonsprosess.