FAST TRANSLATOR
Danmark

Vores erfaring med videnskabelige oversættelser

Patenter

Hvis du søger patent i overensstemmelse med PCT (det engelske Patent Cooperation Treaty), kan du kun søge patent inden for den nationale fase i Tyskland.

I slutningen af PCT-sagen (dvs. før slutningen af den tredivte måned efter indleveringen af den internationale ansøgning) overgår sagen til den nationale hhv. regionale fase. Ansøgeren skal i de stater, hvor han yderligere vil søge nationalt patent, udarbejde en kontrolanmodning og en oversættelse af patentansøgningen til det officielle forhandlingssprog.

London-overenskomsten

London-aftalen (London-Agreement) tjener til forenkling af oversættelsesordningen efter tildeling af patentet, idet der er indført en billig oversættelsesordning for alle tildelte europæiske patenter. Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2008.

Hvilke fordele har London-aftalen?

Hvis dit europæiske patent, som lå til grund for patenttildelingen, er affattet på det engelske sprog, behøver du kun at indlevere en oversættelse til dansk af kravene hos det danske patent- og mærkevarekontor.

Er dit europæiske patent affattet på fransk? Så skal både beskrivelsen og kravene oversættes til dansk.

Øjeblikkeligt pris

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\physics_widht 300.png

Krav

Et europæisk patent kan erklæres retsgyldigt i Danmark, hvis bestemte oversættelseskrav overholdes. Disse krav er fastlagt i loven om internationale patentoverenskomster § 3, art. II og kan læses der.

Følgende krav gælder for oversættelse af europæiske patentskrifter:

  • Inden for tre måneder efter patenttildelingen skal der afleveres en tysk oversættelse af patentet hos det tyske patent- og varemærkekontor.

Hvis en affattelse af patentet på et andet sprog end engelsk ligger til grund for patenttildelingen, skal der indleveres en engelsk eller tysk affattelse af patentet.

Vores referencer

Nedenfor følger en række nøgleoplysninger om vores kundekreds.