FAST TRANSLATOR
Danmark

Oversættelse inden for kemi

Der findes mange områder inden for kemi. På denne side, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe med at oversætte kemiske tekster til og fra forskellige sprog.

Vi oversætter alle typer af dokumenter og tekster uanset kemisk område eller specialisering. Med adgang til tusindvis af specialiserede oversættere, kan vi garantere kvalitetsoversættelser til rimelige priser.

Kunder og tendenser

Hvem er vores kunder og hvilken type tekster oversætter vi?

Vi har mange forskellige kunder inden for kemiområdet, f.eks. myndigheder og kemiske virksomheder, der har behov for at oversætte arbejdsmiljørelaterede og almene oplysninger.

Vi har fokus på at levere kvalitetsoversættelser. Derfor skræddersyr vi hvert enkelt projekt, og vi stiller høje krav til oversætterne. Det betyder at vi udvælger oversættere med ekspertise inden for netop dit kemiske område. Det betyder også at oversætteren har erfaring enten fra arbejde eller studier inden for det gældende område.

Kombinationen af faglig ekspertise samt erfaring som oversætter gør, at du kan være helt tryg ved at lade os oversætte dine kemiske tekster.

Øjeblikkeligt pris

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\physics_widht 300.png

Myndigheder

I både Danmark og EU foregår tilsyn med kemikalier på forskellige niveauer og af forskellige myndigheder. I Danmark er de overordnede kemiske spørgsmål samlet under én myndighed – Miljøstyrelsen.

Virksomheder, der fremstiller og/eller indfører kemiske produkter eller produkter med kemisk behandling til Danmark, kontrolleres af Miljøstyrelsen.

Kommuner og regioner

Kommuner og regioner har ansvaret for at føre tilsyn, når det kommer til håndtering af kemikalier i virksomheder. Det kan eksempelvis være, kemikalier, pesticider og varer i detailhandel. Andet lovgivningsmæssigt ansvar er fordelt mellem andre centrale myndigheder:

  • Arbejdsmiljøstyrelsen – arbejdspladsrelaterede tilsyn
  • Miljøstyrelsen – beskyttelse af natur, miljø, geodata, og planlægning
  • Natur Erhvervsstyrelsen – erhvervs-, og miljøpolitik

Vi modtager ofte henvendelser fra disse forskellige myndigheder, der ønsker at oversætte forskellige typer dokumenter inden for deres respektive områder. Vi har mange års erfaring, samt de fornødne færdigheder til at oversætte forskellige kemiske områder.

Kontakt os for et godt tilbud

Vores projektledere vil fortælle dig mere om, hvordan vi arbejder, hvilke procedurer vi har, og hvordan vi kan hjælpe dig som virksomhed på den bedste måde.

Ønsker du at få et tilbud for oversættelse af dit tekstdokument med det samme? Så skal du klikke neden for.

Få et tilbud

Vores referencer

Nedenfor følger en række nøgleoplysninger om vores kundekreds.