FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning av marknadsföringstexter

När en översättare jobbar med en broschyr, en reklamtext eller en komplett marknadsföringskampanj måste översättaren använda ett säljande språkbruk.

Produkten och/eller tjänsten som marknadsförs ska kännas lika attraktiv för marknaden som den gör på källspråket.

Utvalda översättare

Med tanke på att en marknadsföringstext behöver sälja, väljer vi översättare noga. Den vi anlitar ska ha en känsla för marknadsföring av företag och produkter.

Våra översättare är modersmålsöversättare och de har insikt i de lokala marknaderna som är aktuella för texten. De kan sätta sig in i kundens behov och därmed garanteras en hög kvalitet.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\advertising.png

Specialiserade modersmålsöversättare

Ni får en egen projektledare som samordnar hela projektet och alltid arbetar kostnadseffektivt för att ni som kund ska få så låga kostnader som möjligt.

Projektledaren kontaktar översättare med målspråken som modersmål och i det här fallet kan det bli upp till 10 olika (beroende på efterfrågade språk). Översättarna har alltid en relevant bakgrund i förhållande till ämnesområdet.

PR och marknadsföring på social medier

Hos oss får ni kvalitativa och behovsanpassade översättningar för er marknadsföring på sociala medier. Vi effektiviserar er närvaro i de olika sociala medierna och vi utför fortlöpande översättningar av marknadsföringstexter och PR-material.

Läs gärna mer: