FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning av en internationell reklamkampanj

Översättningar av reklamtexter ställer stora krav på översättaren. Utöver det innehållsmässiga budskapet spelar textens marknadsförande funktion i en viktig roll.

En slagkraftig översättning är oftast det som avgör om en reklamkampanj lyckas eller inte. Perfekta språkkunskaper räcker oftast inte vid sådana översättningsuppdrag.

För våra uppdrag här använder vi därför översättare som är särskilt utbildade inom branschen.

Översättning till 23 olika språk

Vi fick inför valet till Europaparlamentet 2009 i uppdrag att översätta en slogan till EU:s 23 olika officiella språk. Uppdragsgivaren var den internationella reklambyrågruppen Scholz & Friends.

Vi kunde snabbt sammanställa ett team av projektledare, översättare och korrekturläsare. Uppdraget avslutades framgångsrikt och levererades inom överenskommen leveranstid.

Stor framgång

Reklamkampanjen som genomfördes i 27 olika länder skördade enligt Scholz & Friends framgång redan före valet till Europaparlamentet, och väckte även under och efter kampanjen stort intresse.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Har du en kampanj att översätta?

Via vår offertmodul kan du be om en offert eller beställa direkt.

Få en offert inom 5 minuter