FAST TRANSLATOR
Sverige

Textöversättningar inom sociala medier

Idag ser vi en ständigt ökande efterfrågan på snabba översättningar inom olika sociala medier.

Fasttranslator Sverige skräddarsyr lösningar för den här typen av översättningar. Vi kan leverera med mycket korta deadlines.

Annonser på Instagram, Facebook och LinkedIn

Vi översätter gärna era annonstexter och inlägg på olika sociala medier. Ni kanske har ett Instagramkonto på 10 olika språk och behöver översätta en annons eller ett inlägg så snabbt som möjligt till de olika språken.

Anlitar ni oss lovar vi en snabb översättning av högsta kvalitet. Genom vårt stora globala nätverk av frilansande översättare garanterar vi en snabb process. Vi ser direkt vilka översättare som är tillgängliga i de olika efterfrågade språken.

Specialiserade modersmålsöversättare

Ni får en egen projektledare som samordnar hela projektet och alltid arbetar kostnadseffektivt för att ni som kund ska få så låga kostnader som möjligt.

Projektledaren kontaktar översättare med målspråken som modersmål och i det här fallet kan det bli upp till 10 olika (beroende på efterfrågade språk). Översättarna har alltid en relevant bakgrund i förhållande till ämnesområdet och erfarenhet inom marknadsföring.

PR och marknadsföring på social medier

Hos oss får ni kvalitativa och behovsanpassade översättningar för er marknadsföring på sociala medier. Vi effektiviserar er närvaro i de olika sociala medierna och vi utför fortlöpande översättningar av marknadsföringstexter och PR-material.

Hör gärna av dig till oss för mer information!

Du hittar våra uppgifter under fliken Kontakt.