FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning av akademiska texter

Att översätta akademiska texter kräver korrekta terminologiska uttryck inom varje specifik genre och inriktning.

Spara tid och pengar genom att anlita oss för era översättningar. Med kostnadseffektiva arbetsrutiner kan vi pressa priserna och leverera snabbt utan att tumma på den höga kvaliteten.

Akademiska översättare

Vår översättningsbyrå samarbetar med akademiska översättare över hela världen inom olika ämnesområden. Vi väljer noga ut den översättare som ska hantera och bearbeta era texter.

Med mycket goda kunskaper i källspråket och med målspråket som modersmål samt en adekvat utbildning i förhållande till ert fackområde kan vi garantera absolut högsta kvalitet.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\general.png

Akademiska områden

Vi hanterar alla typer av akademiska textdokument och handlingar. Översättningarna kan gälla exempelvis artiklar till internationella tidskrifter. Textöversättningar inom beteendevetenskapliga, språkvetenskapliga och kliniska ämnesområden som: psykologi, lingvistik, sociologi, audiologi eller olika forskningsområden är andra exempel.

Ambitionen hos våra översättare är alltid att texten effektivt ska föra fram textens budskap till en kritiskt granskande läsekrets och målgrupp.

Kontakt

Välkomna att ringa oss om ni har några frågor kring akademiska översättningar så berättar vi mer.

Få en offert inom 5 minuter