FAST TRANSLATOR
Sverige

Årsredovisningar

Vi har bred ekonomisk erfarenhet när det gäller översättningar inom olika inriktningar.

Vi garanterar korrekta och professionella översättningar av era finansiella analyser, kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Översättning av årsrapporter

Översättningar av den här typen av dokument kräver mycket noggrann hantering. Här behöver man jämföra den aktuella årsrapporten med andra från tidigare år. Därför är vi tacksamma om vi får tillgång till tidigare översättningar av liknande dokument.

Årsredovisningar som inte går att jämföra med tidigare årsrapporter ger trots allt otillräcklig insikt i företagets ekonomi.


Få en offert inom 5 minuter


Erfarenhet av översättning av årsredovisningar

Första gången vi översätter er årsredovisning tillämpar vi bästa praxis. Våra översättare som är specialiserade inom olika ekonomiska områden garanterar en kvalitetssäkrad översättning utöver det vanliga.

Vi anpassar översättningen utifrån era behov och förutsättningar. Ni får en produkt som är färdig att användas direkt i sitt rätta sammanhang.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\financial_widht 300.png

Våra översättningar uppfyller standarder för redovisning

Våra översättare är insatta i EU-föreskrifter och standarder för svensk redovisning. Vi har också ett antal översättare som har insikt i internationella standarder som US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), IAS (International Accounting Standards) och IFRS (International Financial Reporting Standards).


Få en offert inom 5 minuter