FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning för HR och personaladministration

Allt fler företag anställer utländsk arbetskraft. För en HR-avdelning innebär det stora utmaningar eftersom stora mängder text ska översättas. Det kan handla om platsannonser, anställningsavtal, personalhandbok eller sjukintyg. Fasttranslator Sverige har lång erfarenhet av att översätta HR-relaterade texter till de flesta språk.

Översättare inom HR

Fasttranslator anpassar varje uppdrag efter just dina behov. Vi använder alltid modersmålstalande översättare och alla översättare vi anlitar har kompetens inom HR och management. De flesta har också en relevant utbildningsbakgrund. För dig innebär det att översättaren är uppdaterad med de ständigt skiftande reglerna och terminologin inom HR. Vi kan förse översättningen med kommentarer och anteckningar så att du blir medveten om de nyanser som vi lägger till i texten på grund av eventuella skillnader i lagstiftningen.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\social_300.png

Har du ett internationellt verksamt företag eller är du på väg att bli det?

För att framgångsrikt kunna ta sig in på internationella marknader behöver du kvalificerade medarbetare som förutom yrkeskvalifikationer även har de språkkunskaper som krävs. Därför behöver anställningsavtal ofta översättas till den nya medarbetarens modersmål, och det är viktigt att översättningen är lika bra som originalet.

Att översätta anställningsavtal, och andra relaterade dokument, till många olika språk är ett enkelt arbete för oss! Våra översättare bor i landet där språket talas och är väl insatta i Human Resources. De har många års yrkeserfarenhet som översättare och har omfattande kunskaper inom personaladministration. De är redo att förse dig med översättningar av hög kvalitet.