FAST TRANSLATOR
Sverige

Medicinska översättare för alla språk

Vi är en översättningsbyrå som har specialiserade medicinska översättare med expertis inom alla medicinska områden.

Till skillnad från många andra översättningsbyråer har vi inte anställda översättare utan frilansande medicinska specialister som anlitas per uppdrag. Detta strategiska val av experter gör att vi kan garantera hög och jämn kvalitet.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\medical.png

Verifierade och auktoriserade medicinska översättningar

Vi tillhandahåller även verifierade översättningar på begäran (omvända översättningar för att testa originalöversättningen). Auktoriserade medicinska översättningar eller ett uttalande som undertecknats av översättaren för medicinska översättningsuppdrag är också något vi kan hjälpa er med.

Era dokument behandlas med sekretess och om så önskas skickar vi ett sekretessintyg på begäran. Projektledaren och översättaren som arbetar med textdokumenten är de enda som får se materialet.

Medicinska målgrupper

Medicinsk översättning är vanligen avsedd för en specialiserad, professionell målgrupp. Våra kunder är till största del läkemedelsföretag, statliga myndigheter och hälsovårdsinrättningar.

Men vår översättningsbyrå hanterar och bearbetar även exempelvis: produktbeskrivningar, diagnostisk dokumentation, medicinsk programvara och journaler.

Det vanligaste språket som vi översätter medicinska texter till och från är engelska. Tyska och franska är andra vanliga språk som vi ofta översätter till och från. Är du osäker på om vi har rätt kompetens för just det språk du behöver så tveka inte att ta kontakt och fråga oss.

Medicinska översättningsområden

En medicinsk översättare som samarbetar med oss är specialutbildad och behärskar avancerad terminologi. Särskilda översättningsverktyg garanterar en konsekvent språkanvändning.

Vårt medicinska team består av språkvetare som är specialiserade på områden som: kardiologi, kirurgi, dermatologi, näringslära, embryologi, klinisk neurofysiologi, neurologi och onkologi.

Översättningar av medicinska journaler

Journalspråket är en inriktning där det inte forskats så mycket inom. Anledningen till det är att journaler är sekretessbelagda.

Alla språk som utvecklas i slutna miljöer blir därför väldigt avvikande när det gäller ord och grammatik.

Vår översättningsbyrå har den kompetens som krävs för den här typen av översättningar.

Kompetenta översättningar

Med anledning till att språket inom detta område är både komplext och terminologiskt inriktat rekommenderar vi att ni anlitar oss.

Vi samarbetar med specialiserade översättare inom olika medicinska ämnesområden och kan därför garantera rätt språkbruk, branschterminologi och någon som alltid översätter till sitt eget modersmål.

Låt dig övertygas av dessa fakta

Över 50 tillgängliga språkkombinationer

Fler än 10 000 framgångsrikt genomförda medicinska översättningsprojekt

Cirka 300 högkvalificerade medicinska översättare

Vård utomlands

I de fall man har gjort eller ska göra en operation eller gå igenom någon typ av behandling i ett annat land än sitt hemland är den här typen av översättningstjänster till stor fördel. Beroende på vilket område operationen eller behandlingen gäller är det viktigt att översätta journaler så autentiskt som möjligt.

Det är här vår expertis kommer väl till pass. Vi har tillgång till ett stort nätverk av frilansande översättare över hela världen, men kunskap om allt från onkologi till plastikkirurgi.

Medicinska översättningar inom olika forskningsområden

Vi har en särskild avdelning som ansvarar för medicinska översättningsprojekt med stor erfarenhet inom sektorn.

Samarbetspartners

Vi utför sedan många år översättningsuppdrag mellan Duke Clinical Research i USA och Clinical Research Services i Tyskland.

Kliniska tester utförs och en stor grupp människor följs upp. Läkare vid flera stora sjukhus och andra medicinska institut bedriver löpande forskning och skriver rapporter under processen.

Alla dessa rapporter måste översättas med största noggrannhet för att ett läkemedel så småningom ska godkännas.

Snabba och korrekta översättningar

Varje gång lanseringen av ett läkemedel försenas, resulterar det i enorma kostnader och onödiga utgifter. Genom gedigen utbildning, lång erfarenhet och lokaliseringskunskap förhindrar våra medicinkliniska översättare den här typen av förseningar.

Medicinska översättningsuppdrag

Utöver dessa stora medicinska projekt som löper över en längre tid översätter vi också informationsbroschyrer som medföljer läkemedel och bruksanvisningar för medicinsk utrustning.

Dessa typer av dokument översätts vanligast till engelska. Men vi har även spanska, tyska, franska, italienska och skandinaviska översättare som är specialiserade på området.

Vi har dokumenterad erfarenhet av att översätta:

Förmånligt offerterbjudande

Klicka här för att få en offert