FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningar av medicinska journaler

Journalspråket är en inriktning där det inte forskats så mycket inom. Anledningen till det är att journaler är sekretessbelagda.

Alla språk som utvecklas i slutna miljöer blir därför väldigt avvikande när det gäller ord och grammatik.

Översättningsbyrån Fasttranslator har den kompetens som krävs för den här typen av översättningar.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\medical_350.png

Kompetenta översättningar

Med anledning till att språket inom detta område är både komplext och terminologiskt inriktat rekommenderar vi att ni anlitar vår översättningsbyrå.

Vi samarbetar med specialiserade översättare inom olika medicinska ämnesområden och kan därför garantera rätt språkbruk, branschterminologi och någon som alltid översätter till sitt eget modersmål.

Vård utomlands

I de fall man har gjort eller ska göra en operation eller gå igenom någon typ av behandling i ett annat land än sitt hemland är den här typen av översättningstjänster till stor fördel. Beroende på vilket område operationen eller behandlingen gäller är det viktigt att översätta journaler så autentiskt som möjligt.

Det är här vår expertis kommer väl till pass. Vi har tillgång till ett stort nätverk av frilansande översättare över hela världen, men kunskap om allt från onkologi till plastikkirurgi.

Få en offert inom 5 minuter