FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningar inom skogsindustrin

Skogsindustrin är en hörnsten i svensk ekonomi och en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Till skogsindustrin räknas massa- och pappersindustrin samt sågverk och träindustri.

Efterfrågan på översättningar av texter inom skogsindustrin är stor. Fasttranslator anlitas ofta av sågverk och andra typer av företag inom träbranschen för kvalitativa översättningar av exempelvis manualer för skogsmaskiner, broschyrer, hemsidor och produktinformation. Vi vet skillnaden mellan en kammartork och en vandringstork!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\technical_Widht 300.png

Skogsindustrin – betydelsefull för svensk ekonomi

Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror sammanlagt. Av massa- och pappersproduktionen i Sverige exporteras nära 90 procent, och motsvarande för sågade trävaror är nära 70 procent. Tyskland, Italien, Storbritannien, Kina och Japan är några exempel på länder som importerar svenska skogs- och skogsindustriprodukter.

Utvalda översättare

Vi erbjuder översättningstjänster utförda av översättare med erfarenhet av texter från träbranschen och med målspråket som modersmål.