FAST TRANSLATOR
Sverige

Pallrobot fallstudie: Intelligent terminologiarbete vid översättning av robotens programvara

Tekniska översättningar är en del av vår dagliga verksamhet. Den erfarne projektledaren sköter om en av våra kunder inom pallindustrin. Företaget tillverkar robotar som används för lastning och lossning av pallar och dessa robotar kontrolleras av en speciell programvara. Vår kund behövde en översättning av termer för programvarans kontroller och vi fick en lista med mycket specifika termer för pallindustrin men utan någon kontext. De skulle översättas från holländska till engelska, ryska, polska och franska.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\technical_Widht 300.png

Andra översättningsbyråer misslyckades med att hantera det tekniska språket

Varje teknisk sektor baseras på ett speciellt språk – dess särskilda fackspråk. Liksom medicin eller marknadsföring har pallindustrin också sina egna namn och termer som en lekman kanske inte förstår. Detta var även problemet för vår kund som efter flera försök med andra översättningsbyråer slutligen kom till oss. Detta berodde på att andra översättningsbyråer inte kunde pallbranschens tekniska språk ordentligt.

Hur vi sätter ny standard inom pallindustrin med terminologiarbete

Ett sätt att översätta villkoren var att infoga översättningen i ett Excel-ark. Ett annat val var att upprätta det som kallas TM, översättningsminne, som kunden valde. Att upprätta en termdatabas av detta slag har många fördelar. Det sparar inte bara tid vid översättningen utan försäkrar konsekventa översättningar – även vid översättning till flera språk.

I Tyskland tar vi hand om European Pallet Association e.V. (EPAL), paraplyorganisationen för tillverkare och reparationsföretag för EUR-pallen. Med tillgång till termdatabaser i den tyska pallindustrin har vi kunnat göra det lättare för våra kunder att sälja sina maskiner på den tyska marknaden.

Vi har därför även satt standarden för pallindustrin, som hittills knappt haft några fullt utvecklade termdatabaser för jämförelsevis mindre språk i internationella sammanhang, till exempel holländska.