FAST TRANSLATOR
Sverige

Vetenskapliga översättningar

Har ni ett företag med inriktning läkemedel eller bioteknik? Behöver ni översätta en rapport, marknadsföringsmaterial, patent eller andra vetenskapliga dokument?

Vår översättningsbyrå anlitar vetenskapliga översättare specialiserade inom olika områden.

Ring så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ert företag.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\physics.png

PTC – Patent Cooperation Treaty

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som förenklat innebär att ni genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag.

Efter det fullföljer ni er patentansökan i de länder ni önskar. Varje land tillämpar sin egen patentlag vid den slutliga prövningen. Här kan vi vara en hjälpande hand i er korrespondens mellan olika språk och översätta olika dokument om så krävs.

Krav

Ni kan legalisera ett europeiskt patent för Sverige genom att uppfylla de juridiska översättningskraven. Information om dessa krav hittar ni i patentlagen 1995 och motsvarande beslut.

Kraven för validering av ett europeiskt patent i Sverige är:

Londonavtalet

Det så kallade Londonavtalet som trädde i kraft 1 maj 2008 förenklar reglerna och sänker kostnaderna för översättning av europeiska patent.

Vad är fördelarna med Londonavtalet?
Om det patent som godkänns av den europeiska patentmyndigheten är skrivet på engelska behöver ni bara lämna in en svensk översättning av slutsatserna till den svenska patentmyndigheten.

Godkändes ert europeiska patent på tyska eller franska?
Om så är fallet, måste ni lämna in alla andra dokument på engelska eller svenska tillsammans med slutsatserna på svenska.

Vetenskapliga översättare

Våra vetenskapliga översättare erbjuder kvalitetssäkrade översättningar av era patent och andra vetenskapliga texter.

Få offert för din vetenskapliga text här