FAST TRANSLATOR
Sverige

Arabisk översättningsbyrå

Arabiska är ett av de fem största språken i världen och ett av FN:s officiella språk. Det skrivs med det arabiska alfabetet som är gemensamt för i stort sett hela arabvärlden.

Vi erbjuder kvalitetssäkrade översättningar till och från arabiska inom alla ämnesområden.

Tre huvudgrupper

Arabiskan kan delas upp i tre huvudgrupper: modern standardarabiska, klassisk arabiska och dialekter. Den moderna standardarabiskan skiljer sig framför allt i vokabuläret från klassisk arabiska.

De olika dialekterna har stora differenser både mellan varandra och mot den klassiska och moderna standardarabiskan.

Arabiska översättningar

Den moderna standardarabiskan används främst som skriftspråk men används muntligt vid formella sammanhang som nyhetssändningar. Den klassiska arabiskan är den islamiska världens kulturspråk och återfinns bland annat i Koranen.

Vi har tillgång till arabiska översättare inom i princip alla ämnesområden. De vi anlitar har alltid målspråket som modersmål, så om det är klassisk arabiska ni vill översätta till så har vi kompetensen och kapaciteten i våra välutbildade översättare.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Arabic_350.png

Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoria arabiska

Arabiska är det största av de semitiska och afroasiatiska språken. och talas i exempelvis länder som: Algeriet, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien och Somalia.

Vi har kompetensen för korrekta översättningar oavsett dialekt eller språkvariant.

Hög- och ny -arabiska

Det finns två huvudgrupper av det arabiska språket: högarabiska (klassisk arabiska) och nyarabiska (de olika dialekterna som talas i vardagliga sammanhang). Högarabiskan är den variant man exempelvis hittar i Koranen. Nyarabiska betecknar de olika dialekterna som talas till vardags i de olika länderna.

Geografi och sociologi

Man brukar dela in dialekterna geografiskt och sociologiskt. Geografiskt efter: arabiska halvöns, mesopotamiska, syro-palestinska, egyptiska och västliga dialekter (maghribinska).

Sociologiskt talar man om beduindialekter respektive sedentära (bofasta) dialekter. De sedentära dialekterna består av stadsdialekter (urban) och by dialekter (rural).

Lokaliserade arabiska översättare

Våra arabiska översättare finns lokaliserade runtom i de olika länderna. Närheten till språket gör att översättaren är väl insatt i dialekt, geografiska och sociologiska uttrycksformer. Oavsett om er översättning riktar sig till en målgrupp i Förenade Arabemiraten eller Marocko så har vi det som krävs för att ta hand om era texter.

Få en offert inom 5 minuter