FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå – azeri

Azerbajdzjanska, azeri och azeriska är olika namn på ett och samma språk. Det är det officiella språket i Azerbajdzjan.

Andra områden där språket talas är regionen Azerbajdzjan i nordvästra Iran. Minoritetsgrupper finns i sydöstra Georgien, Irak, Dagestan (Ryssland), Turkiet, Afghanistan och Syrien.

Azerbajdzjanska alfabetet

Azeri i Azerbajdzjan har tidigare skrivits med arabiska och kyrilliska bokstäver, men skrivs numera med latinska. Azeri i Iran har länge skrivits med det arabiska alfabetet men man har nyligen börjat införa samma alfabet som i Azerbajdzjan.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Azerbaijan_350.png

Översättningar till azeriska, azeri och azerbajdzjanska

Vår översättningsbyrå vet skillnaderna mellan de olika dialekterna som förekommer i språkets olika geografiska områden.

Vill ni känna er säkra på att få en text översatt på ett korrekt sätt utan grammatiska fel ska ni anlita oss. Vi väljer noga ut sakkunniga översättare med stor kunskap inom just ert område.

Få en offert inom 5 minuter

Språkhistoriaazeri

År 1828 delade Ryssland och Iran upp de azerbajdzjanska språkområdena mellan sig, där Iran fick de södra och Ryssland de norra. Övriga områden tillföll det Osmanska riket.

Olika alfabet

Under 1900-talet bytte norra delen av landet, dagens Azerbajdzjan, sitt alfabet tre gånger enligt nedan.

1929; arabiska skriften ersätts med den latinska
1939; latinska alfabetet ersätts med det kyrilliska
1991; landet självständigt igen och det kyrilliska alfabetet ersätts med det latinska, men denna gång av en variant som skiljde sig från den som användes 1929–1939.

Dialekter

De azerbajdzjanska dialekterna skiljer sig inte särskilt mycket från varandra. Men trots det räknas de sydliga och nordliga varianterna som två separata språk ibland.

Det kan vara svårt för de i Azerbajdzjan att förstå vissa ord med arabiskt eller persiskt ursprung, som ofta används av talare i den iranska delen. I övrigt är inte skillnaderna så stora.


Få en offert inom 5 minuter