FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för baskiska

Baskiska är ett isolatspråk. Det talas av drygt en miljon människor främst i Baskien i norra Spanien och sydvästligaste Frankrike.

Fasttranslator erbjuder kvalitetsöversättningar till och från baskiska. Vi har många års erfarenhet av översättningar till och från olika isolatspråk.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Baskiska översättare i olika regioner

Batua är namnet på den officiella standardbaskiskan. Den grundas på dialekter som talas i Lapurdi och Gipuzkoa i centrala Baskien. Dialekterna är i det stora hela lätt att förstå sinsemellan.

Men de som talar den västliga dialekten i Biscaya och den östligaste i Zuberoa har något svårare att förstå varandra.

Vi har baskiska översättare som har kunskap om de olika dialekterna i Frankrike, Spanien, Baskien, Navarra, Iparralde. Hos oss får ni en lokaliserad översättning till eller från baskiska.


Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoriabaskiska

Baskiskan är idag det enda icke-indoeuropeiska språket i västra kontinental-Europa. Språket är också det enda isolerade språket i hela Europa – ett isolatspråk.

Andra språk i övriga Europa som inte tillhör den indoeuropeiska språkstammen är: ungerska, finska, estniska och några få andra mindre språk.

Dialekter och språk

Inom baskiskan brukar språkvetarna urskilja sju baskiska huvuddialekter i olika regioner. Här nedanför kan ni se vilka.

Spanien

Frankrike

Dessa sju kan i sin tur delas upp i minst 25 underdialekter. Dialekterna delas in efter de tidigare provinserna. Språket skiljer sig inte särskilt mycket mellan de olika varianterna men skillnader finns. Sulentiskan är den dialekt som skiljer sig mest från övriga varianter.

Översättning från engelska till baskiska

Turismen i Baskien är på stark framfart. Här finns möjligheter att göra affärer för resebolag och turistbyråer.

Vi hjälper er med översättningar mellan engelska och baskiska.

Affärsöversättningar

Stål-, tillverknings-, fiske- och skogsindustrin är andra områden där det finns behov av översättningar mellan engelska och baskiska.

Vi hjälper gärna till i er korrespondens till och från baskiska. Kontakta oss så diskuterar vi fram den projektlösning som passar er text och målgrupp bäst!


Få en offert inom 5 minuter