FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för burmesiska

Burmesiska eller myanmar som det också kallas är ett yipho-burmanskt språk som talas av cirka 22 miljoner människor. Det talas även i Thailand, Bangladesh, Malaysia, USA, Storbritannien, Laos och Singapore.


Få en offert inom 5 minuter


Tonspråk med fyra toner

Språket använder sig av den burmesiska skriften där bokstävernas form är runda, så kallade sa-loun (runda bokstäver). Språket är ett tonspråk, med fyra huvudsakliga toner.

Vi har kompetensen som krävs för en korrekt översättning till eller från myanmar.

Översättningar från engelska till burmesiska

Mer än tjugo miljoner människor talar idag burmesiska. Språket kallas även myanmar. Språket talas av grupper runt om i hela världen.

Vi har tillgång till burmesiska översättare med språket som sitt modersmål.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Olika dialekter – lokalisering

Övre och Nedre Myanmar har olika burmesiska dialekter. Översättningsbyrån Fasttranslator har kompetenta översättare inom olika områden och med insikt i de dialektala skillnader som finns.

Den översättare som bearbetar er engelska text till burmesiska har också en relevant bakgrund i förhållande till det texten handlar om. På så sätt kan vi alltid garantera kvalitetssäkrade texter till rimliga priser.


Få en offert inom 5 minuter