FAST TRANSLATOR
Sverige

Dansk översättningsbyrå

Vi är aktiva på den danska marknaden under namnet Fasttranslator. Under årens lopp har vi byggt upp en stor databas med allmänna, tekniska och juridiska översättare, alla med sina specialistområden.

Vi har tät kontakt med våra översättare och er som kund vilket ger er en trygghet. Ni ska kunna nå oss när ni behöver.

Det danska språkets historia

Vi berättar här kortfattat om det danska språkets historia. Vi utför dagligen översättningar till och från danska inom olika områden.

Det danska språket har sitt ursprung i urnordiskan som talades i Danmark, Norge och Sverige fram till vikingatiden.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Denmark_350.png

Hansan

Under Danmarks medeltida stormaktstid blev anknytningen till kontinenten påtaglig. De danska dialekterna förändrades snabbare än de svenska. Med hansan och de många tyskar som bodde i Danmark fick danskan en del ändelser från tyskan: -bar, -eri och –het.

Under 1900-talet sker en uttalsförändring som skiljer danskan från svenskan betydligt mer än tidigare. Starkaste förändringen är de försvagade slutstavelserna och det tidigare öppna a-et mer ä-likt. Utvecklingen av talspråket har medfört en stor skillnad mellan skrift- och talspråk.

I en stavningsreform 1948 infördes svenska bokstaven "å". Skrivet på danska: "aa" (uttalat å). Substantiv (förutom egennamn) skrevs inte längre med stor bokstav som det tidigare gjorts, influerat av tyskan.

Majonnäskriget

Danskan har många låneord från engelskan: computer, teenager, babysitter, download och weekend är några exempel och till skillnad från svenskan och norskan, behåller danskan låneorden i sin ursprungsform. En stavningsreform presenterades under mitten av åttiotalet där man föreslog att det skulle finnas ett alternativ med fördanskad stavning av låneord. Mayonnaise skulle exempelvis kunna stavas majonæse.

Men reformförslaget fick stort motstånd bland danska skribenter och journalister och fick namnet Majonnäskriget. Danskarnas tolerans till ord av utländsk karaktär tros vara att danska ord inte stavas som de uttalas.

Offerterbjudande

Få en offert inom 5 minuter