FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå galiciska

Galiciska är ett ibero-romanskt språk som talas i den autonoma regionen Galicien i norra Spanien.

Översättningsbyrån Fasttranslator har kompetensen ni söker! Vi hjälper er gärna med översättningar till och från galiciska.


Få en offert inom 5 minuter


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Galiciska översättare

Språket har stora likheter med portugisiska och betraktas ofta i Portugal som en dialekt av portugisiskan, dock med ett eget skriftspråk.

Under medeltiden började galiciska och portugisiska att skilja sig åt, en utveckling som påskyndades av politisk delning. Språkförståelsen är stor mellan galicier och nordportugiser, men sämre mellan galicier och sydportugiser/sydspanjorer.

Galiciska, galego eller gallego

Galiciska, galego eller gallego som det också kallas, talas av cirka 3 miljoner människor och är klassat som ett officiellt språk i regionen.

Galiciska och portugisiska kommer ursprungligen ur den tidiga galicisk-portugisiskan (Galego-Português), som talades i Galicien och i regionerna norr om Douro i Portugal.

Språkhistoria galiciska

De två officiella språken i Galicien är galiciska (gallego) och spanska. Gallego talas av närmare tre miljoner människor och är modersmål för 65 % av befolkningen.

Portugisiska och spanska

Gallego var ett av de romanska språket som uppstod när det latinska språket upplöstes. Det portugisiska språket ligger nära och kommer från samma språkfamilj.

Norra Portugal och Galicien delar en förståelse och många kulturella traditioner. Språkförståelsen är faktiskt större än den mellan galleger och sydspanjorer.

Under längre perioder var språket förbjudet och spanska var det enda språk som tilläts. Idag är gallego ett officiellt språk och skolorna undervisar i och lär ut språket.

Översättning från engelska till galiciska

Med ett eget språk som skiljer sig mycket från andra spanska språkvarianter behövs också kunskapen om de olika skillnaderna.

Vi har den kunskapen och hjälper er gärna översätta era texter från engelska till galiciska. Vi har översättare inom olika områden och inriktningar.

Behovsanpassad översättning

Vi behovsanpassar er översättning efter målgrupp, inriktning och önskemål. Behöver ni hjälp i er affärskommunikation till eller från galiciska så har vi kompetensen som krävs.

Lokalisering, lokalanpassning av textinnehåll, är någonting som är självklart för oss. Dialekter, språkkultur, juridiska omständigheter är exempel på olika faktorer som har inverkan på textens målspråk. Översättningen ska alltid efterlikna källtexten så mycket som möjligt.


Få en offert inom 5 minuter