FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för översättningar till och från georgiska

Vi erbjuder kvalificerade översättningar till och från georgiska. Vi har ett stort nätverk av frilansande översättare till vårt förfogande.

Med den senaste programvarutekniken och effektiviserade rutiner, kan vi pressa priserna utan att tumma på den höga kvaliteten.

Hos oss får ni kvalitetssäkrade översättningar med snabba leveranser.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Georgia_Width400.png

Georgiska översättningar

Fasttranslator skräddarsyr översättningen efter de önskemål och behov som finns. Våra översättare måste uppfylla vissa kriterier för att vi ska anlita dem. Vi tittar på bakgrund, kompetens, modersmål, utbildning och tidigare erfarenhet innan vi väljer den mest kompatibla översättaren för er text.

Era georgiska översättningar anpassas efter lokala faktorer och målgrupp. Ni kan känna er trygga i att era texter översätts så att de efterliknar originaltexten så mycket som möjligt.


Få en offert inom 5 minuter


Fackområden

Vi får återkommande översättningsuppdrag inom olika fackområden. Juridiska, ekonomiska, medicinska och tekniska texter är exempel på vad vi brukar arbeta med. Översättarna är specialiserade inom det relevanta fackområde er text handlar om.

Anlitar ni oss får ni en helhetslösning. Ofta behöver man leta efter flera olika översättare och sedan sakkunniga för att vara säker på att få en korrekt översättning. Vi har en samlad kompetens vilket sparar såväl tid som pengar, både för er och oss.

Språkhistoria georgiska

Georgiska, tidigare även kallat grusiska, är ett sydkaukasiskt språk som talas i Georgien, nordöstra Turkiet och nordvästra Iran. Det skrivs med det georgiska alfabetet.

Georgiska tros ha skilts från mingreliska och laziska under det första årtusendet f.Kr. och dessa språk i sin tur skiljdes från svanuri ytterligare tusen år tidigare.

Mingreliska, megreliska

Megreliska eller mingreliska (även tidigare kallat iveriska) är ett sydkaukasiskt språk som talas i västra Georgien (regionerna Megrelien och Abchazien), främst av georgier med megreliskt påbrå.

Språket är idag utrotningshotat, då många övergått till att tala georgiska. Mingreliska är nära besläktad med de övriga sydkaukasiska språken georgiska, svanetiska och laziska.

Laziska

Laziska, även känt som kartveliskt språk, talas av det laziska folket vid den sydöstra kanten av svarta havet. Man uppskattar att det finns cirka 30 000 personer i Turkiet med laziska som modersmål, i en linje från Melyat till den georgiska gränsen.

Språket är nära besläktat med georgiskan, och använder sig i huvudsak av det georgiska alfabetet. Ungefär 2 000 talare finns i den georgiska regionen.

Svanetiska

Svanetiska talas av cirka 30 000 personer (folkslaget svaner) i bergsdistriktet Svanetien i nordvästra Georgien. Språket härstammar från samma stam som georgiskan, den sydkaukasiska, men de tros ha gått skilda vägar för ungefär 4000 år sedan. Svanetiska har inget eget alfabet och skrivs numer med det georgiska.


Få en offert inom 5 minuter