FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningstjänster för hindi

Hindi är det mest talade språket i Indien och därmed ett av världens största språk. Hindi utgör del av ett dialektkontinuum inom de indoariska språken.

Det avgränsas i nordväst och väst av punjabi, sindhi och gujarat. I söder av marathi, i sydöst av oriya, i öster av bengali och i norr av nepali.

Som i många andra språk finns skillnader även här i dialektvarianter.

Standardhindi skrivs med devanāgarī, influerat av sanskrit. Urdu skrivs med en variant av det persisk-arabiska alfabetet med starka influenser från persiska och arabiska.

Trots dessa skillnader brukar lingvister räkna hindi och urdu som samma språk.

Ett talspråk, två skriftspråk

Hindi är nära besläktat med urdu som talas av åtta miljoner människor i Pakistan. De flesta lingvister (språkforskare) anser att hindi och urdu egentligen är ett och samma språk. De menar att skillnaden främst bottnar i politisk oenighet mellan länderna.

Grammatiskt är språken väldigt lika men de använder sig av olika alfabet och hämtar sina låneord från olika håll. Hindi använder sig av alfabetet devanāgarī. Urdu grundas på det persisk-arabiska alfabetet. De som talar hindi och urdu har förmodligen lättare att förstå varandra än exempelvis svenskar och danskar.

Indiska översättare med spetskompetens

Våra översättare har inte bara hindi som modersmål utan även spetskompetens inom ert specifika marknadsområde. Industri, jordbruk eller telemarketing spelar ingen roll. Vi har expertisen.

Vår kundkrets innefattar såväl privatpersoner som börsnoterade företag. Översättningar av CV eller juridiska dokument spelar ingen roll. Vi hjälper er med alla översättningar till och från hindi.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\India_350.png

Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoriken bakom hindi

Hindi är Indiens mest talade officiella och ”nationella” språk.

Både hindi och urdu brukar kallas hindustani.

Hindi och urdu är grammatiskt lika men skiljer sig genom olika alfabet. Urdu har vuxit fram till skrift och kulturspråk under den islamiska traditionen och skrivs därför med det persisk-arabiska alfabetet.

Hindi är hinduernas språk och skrivs med devangarialfabetet.

Vår översättningsbyrå har expertisen ni söker för korrekta översättningar till och från hindi.

Väst- och östhindi

Man brukar dela in hindi i öst- och västhindi.

Västhindi innefattar:

Östhindi innefattar:

Sanskrit

Sanskrit är ett gammalindiskt indo-europeiskt skriftspråk. Både sanskrit och hindi skrivs med devangarialfabetet. En del väsentlig och betydande litteratur skrivs fortfarande på sanskrit. Tack vare det så lever språket kvar idag.


Få en offert inom 5 minuter