FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå kazakiska

Kazakiska är ett turkspråk som talas främst i Kazakstan. Minoritetsgrupper finns även representerade i länder som Kina, Turkiet, Turkmenistan och Mongoliet.

Språket är nordvästturkiskt och närmast besläktat med kirgiziska, tatariska och karakalpakiska. Vi utför kazakiska översättningar, anpassade efter geografiskt område och textinnehåll.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Kazakiska översättare

Vi expanderar våra översättningstjänster och utökar vårt nätverk av frilansande översättare hela tiden. Hör av er så berättar vi mer om vilka tjänster vi kan erbjuda just er. Vi garanterar en kazakisk översättning som:

  • håller hög standard
  • har ett konkurrenskraftigt pris
  • är lokalanpassad
  • har korrekt branschterminologi
  • levereras snabbt


Få en offert inom 5 minuter


Översättningar från engelska till kazakiska

Behöver ni hjälp med en översättning från engelska till kazakiska? Anlita oss så för en behovsanpassad produkt av mycket hög kvalitet.

Vi har tillgång till frilansande översättare med kazakiska som modersmål. Utbildade inom ert specifika område, låt oss säga teknik, garanterar vi att er översättare även har en teknisk bakgrund. Därmed har ni en trygghet i att texten får rätt terminologi och språkbruk.

Ryska och kazakiska

Ryska och kazakiska är de officiella språken i Kazakstan. Riktar sig er text till målgrupper där båda språken krävs kan vi erbjuda en helhetslösning. Vi hanterar både mindre och större textmängder och anlitas av såväl privatpersoner som företag, myndigheter och organisationer.

Fasttranslator är den snabbast växande översättningstjänsten på den europeiska marknaden idag och vi expanderar så väl nationellt som internationellt. Låt oss göra det vi tycker är roligt och hjälpa er så ni kan fokusera på era kunder.


Få en offert inom 5 minuter