FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning till kinesiska

De flesta av våra kunder vill översätta till förenklad kinesiska men vi erbjuder även översättningar till och från traditionell kinesiska som används i Hongkong och Taiwan.

Ni kan läsa mer om de olika kinesiska språkvarianterna via länkarna längst ner på sidan.

Snabbhet, kvalitet och lokalisering

När ni beställer en översättning av oss bearbetar vi textmaterialet med stor respekt och konfidentialitet. Vi tar även hänsyn till lokalisering:

Våra översättare arbetar ofta kvällar och helger vilket medför att vi kan korta ner leveranstiden. Vi handplockar den översättare som vi anser passar bäst för er typ av översättning. Denne har alltid kinesiska (traditionell eller förenklad) som modersmål.

Vid mer komplicerade texter, till exempel tekniska manualer, använder vi oss alltid av modersmålsöversättare med teknisk bakgrund. Detsamma gäller texter inom juridik, marknadsföring, industri och medicin.

Kinesiska – ett skriftspråk men flera talspråk

För er som behöver översätta en text till kinesiska presenteras här några grundläggande fakta som kan vara bra att känna till.

Dialektala kinesiska språkvarianter

Vi får uppdrag gällande översättning till kinesiska varje vecka.

Det finns flera spännande skillnader mellan kinesiska och det svenska språket.

Kinesiskans skrift- och talspråk förhåller sig väldigt fritt till varandra. Det finns ett flertal dialekter som är så olika varandra att någon från västra Kina förmodligen inte förstår vad en kines från kustområdena säger.

Skriftspråket är dock detsamma i hela landet vilket gör att kineserna kan kommunicera med varandra i skrift utan problem. Det är inte ljudhärmande på samma sätt som latinska bokstäver utan består istället av en mängd symboltecken.

Om det latinska alfabetet varit uppbyggt på samma sätt hade en svensk kunnat skriva brev till en tysk utan problem men troligtvis inte förstått det talade tyska språket.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\China_Width300.png


Få en offert inom 5 minuter


Om mandarin

Den största talade dialekten i Kina är mandarin. Den talas främst i norra och sydvästra Kina. I området runt Peking talas en variant av mandarin.

Även skriftspråket har tidigare haft lokala skillnader men sedan femtiotalet ser det i princip likadant ut över hela det kinesiska fastlandet.

På öarna Hongkong, Macao och Taiwan tillämpas dock en äldre, mer komplicerad form av skriftspråket.

Vi har kompetenta kinesiska översättare

Har ni planer på att låta översätta en text till kinesiska är det viktigt att veta om målgruppen finns på det kinesiska fastlandet eller på någon av öarna vid kusten.

Det finns en politisk strävan att göra det kinesiska talspråket mer enhetligt för att förenkla människors kommunikation med varandra.

Utgångspunkten är mandarindialekten men eftersom arbetet går långsamt kommer regionala skillnader finnas länge än. Den som planerar att lära sig kinesiska och resa runt i landet gör alltså bäst i att ta med sig papper och penna.

Det kinesiska språkets historia

Här presenterar vi information om historiken bakom det kinesiska språket.

Ursinotibetanska

Många lingvister (språkforskare) klassificerar de kinesiska språkvarianterna som en del av den sinotibetanska språkfamiljen.

Ursinotibetanska anses vara grunden till de olika språken. Man kan dra en parallell till de indoeuropeiska språkens ursprung i urindoeuropeiskan.

Fornkinesiska…

…var det språk som var vanligast under Zhoudynastin från 1000-talet till 600-talet f.Kr. Skriften återfinns bland annat som på bronskärl och i Shijing-poesi. Fornkinesiskan hade en rik fonologi och ett andningsanpassat uttal som kunde skilja konsonantpar åt.

Medeltidskinesiska…

…talades under Sui-, Tang- och Songdynastin från 600- till 900-talet e.Kr. Språkforskare tror sig veta hur medeltidskinesiska lät genom olika rekonstruktioner som gjorts. Mycket av arbetet kring rekonstruktioner förlitar sig på äldre rimsystem.


Få en offert inom 5 minuter