FAST TRANSLATOR
Sverige

Koreansk översättningsbyrå

Vi erbjuder översättningar till och från koreanska inom samtliga fackområden på marknaden.

Våra koreanska översättare har alltid språket som sitt modersmål och är väl införstådda med det språkbruk som är aktuellt.

Koreanska översättare

Våra översättare i Korea anlitas efter de uppfyllt våra kriterier. En utbildning på universitetsnivå är ett av kraven. De som specialiserat sig på exempelvis översättningar inom medicin har med största sannolikhet även erfarenhet inom genren och kan därför sätta sig in i produktområdet när det är mer komplexa beskrivningar av medicintekniska manualer till exempel.

Med ett stort nätverk av utbildade och kvalificerade koreanska översättare kan vi garantera bästa tänkbara kvalitet. Eftersom översättarna arbetar på kvällar och helger kan vi även garantera en kort leveranstid.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Korean_350.png

Få en offert inom 5 minuter

Lokalisering

I ett och samma språk finns det ofta skillnader. Det kan vara olika dialekter och varierande språkkultur. När man tar dessa faktorer i beaktning kallas det lokalisering. Vi har den expertisen i våra koreanska översättare.

Språkhistoriakoreanska

Koreanskan är ett språk på frammarsch och vi har de översättare ni behöver!

Språket går framåt både i kultur- och affärsvärlden. På kulturfronten syns ett ökat intresse i väst för fenomen som kallas K-drama och K-pop.

K-drama avser dramafilmer som produceras i Sydkorea och K-pop är sydkoreansk popmusik. Rapparen PSY, med sin låt Gangnam style är ett bra exempel på K-pop. Han har fem miljarder visningar på Youtube.

På affärssidan expanderar ständigt Sydkoreas IT-sektor. Många IT-företag, exempelvis Samsung, är idag baserade i Seoul, Sydkoreas huvudstad. Expansionen märks bland annat genom en starkt ökande trend i USA att invånare som inte är av koreanskt ursprung studerar koreanska.

Altaiskt språk – isolatspråk

Men vad är koreanska för språk? Vissa menar att det är ett altaiskt språk, alltså besläktat med till exempel mongolspråken. Andra menar att koreanskan är ett isolatspråk – ett språk som uppstått fritt från en övergripande språkfamilj – som den altaiska eller semitiska.

Alfabetet i Syd- och Nordkorea kallas Hanju. Hanju skrivs inte i följd så som det latinska alfabetet, utan i block. Ett latinskt språk skulle till exempel skriva ”ett”, alltså tre bokstäver i följd som i kombination skapar mening. På koreanska skrivs ”ett” 한.

Tecknet kan se ut som en enda bokstav, men det är en kombination av tre separata bokstäver: ㅎ, ㅏ och ㄴ vilka placeras i ett block för att bilda ordet ”ett”, eller han, som det heter på koreanska.

Visa respekt med hjälp av språket

Artighetsuttryck är en viktig del i koreanskan. När man skriver en text på koreanska bör man ha i åtanke vilken relation man som författare har till sin målgrupp.

Om en ung person skriver ett brev till sin far till exempel, böjs verb och substantiv på ett sätt som uttrycker vördnad inför faderns högre status. Verbet ”att motta” skrivs i vanliga fall batda (받다) och i de fall man tilltalar en person av högre status badeusida (받으시다).


Få en offert inom 5 minuter