FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för kroatiska

Kroatiskan är nära besläktad med bosniskan och serbiskan. Dessa tre samt slovenskan ingår i den sydvästslaviska språkstammen. Med bulgariska och makedon(i)ska i den sydöstslaviska språkstammen, utgör de tillsammans de sydslaviska språken.

Samlingsnamnet "serbokroatiska" avskaffades när den sydslaviska federationen Jugoslavien upplöstes 1991.

Lokalisering – dialektala skillnader i Kroatien

Det kroatiska skriftspråket har sina rötter i den sydslaviska dialekten štokaviska. Dialekten talas av stora delar av Kroatiens befolkning och har även legat till grund för det bosniska och det serbiska skriftspråket.

Andra vanliga dialekter är kajkaviska och čakaviska. Båda har tydligt satt spår i det moderna kroatiska språkbruket.

Vi är väl insatta i de dialektala skillnaderna mellan dessa. Det är inte bara dialekter som kan vara avgörande i en översättning till kroatiska.

Lokala avvikelser som olika terminologiska uttryck inom olika branscher kan också vara av relevans. Denna kunskap benämns lokalisering och är en av våra styrkor på marknaden.


Få en offert inom 5 minuter

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Croatia_350.png

Kroatisk översättning av högsta kvalitet

Våra översättare har:

  • alltid målspråket som modersmål
  • gedigen utbildning
  • expertis inom relevant ämnesområde för er översättning
  • lokaliseringskunskap
  • program av högsta kvalitet
  • tät kontakt och bra kommunikation med projektledaren

Detta medför att er kroatiska översättning alltid får en hög kvalitet, kan levereras snabbt och genom effektivitet ett konkurrenskraftigt bra pris.

Språkreform

Kroatiskan använde sig till en början av det glagolitiska alfabetet och senare det så kallade bosnisk-kyrilliska alfabetet. Slutligen övergick de helt till latinsk skrift.

En språkreform 1830 var grunden till det nuvarande kroatiska alfabetet som består latinska bokstäver efter tjeckisk modell. Bokstäverna Dž, Nj och Lj, så kallade digrafer, infördes även i alfabetet. Digraferna ska ses som enskilda bokstäver och ska alltid skrivas tillsammans. Bokstaven Đ tillkom lite senare till alfabetet.

Fonetik och alfabet

Det kroatiska alfabetet ser ut så här:

A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Kroatiskan använder sig av fonetisk skrift. Man stavar alla ord precis som de uttalas. Detta var en språkreform som standardiserades i Serbien och Kroatien under 1800-talet.

Serbiska texter skrivs med det kroatiska alfabetet i de fall man vill använda ett latinskt alfabet istället för det kyrillisk-serbiska alfabetet.


Få en offert inom 5 minuter