FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för kurdiska

Kurdiskan är officiellt språk i Kurdistan och Irak men är ett etablerat världsspråk. Språket till hör gruppen iranska språk som talas av ungefär 85 miljoner människor runt om i världen.

I Kurdistan delas språket upp i två huvuddialekter:

De två kurdiska dialekterna har i sin tur underdialekter:


Få en offert inom 5 minuter


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Kurdiska dialektöversättare

Vi garanterar er en kurdisk översättning av absolut bästa kvalitet. Vi har de dialektala kunskaperna som krävs för korrekt språk och texthantering.

För oss är det en självklarhet att översättaren har:

 • målspråket som modersmål
 • mycket goda och dokumenterade kunskaper i källspråket
 • relevant utbildning/erfarenhet inom aktuellt ämnesområde
 • har lokalanpassat textinnehåll
 • får rätt terminologi i förhållande till textens fackområde
 • är så lik originaltexten som möjligt i språkkänsla och uttryck
 • hanterats av en noga utvald översättare
 • lokalanpassad text
 • terminologisk bearbetning
 • kvalitetssäkring
 • specialiserad översättare

Översättningsbyrå för sorani

Sorani är den andra av två stora dialektvarianter i Kurdiskan. Man brukar räkna sorani som ursprungsdialekten inom det kurdiska språket.

Anledningen är att man hittat de äldsta skrifterna på kurdiska skrivna på sorani. Soranidialekten brukar också kallas för sydkurdiska.

Skrift- och talspråk

Dialekten talas av cirka 15 miljoner kurder. Områdena där sorani talas är södra Kurdistan omkring Arbil och Sulaymaniyya och i Kermanshah och Mahabad i de östra delarna.

Skriftspråkets alfabet är i princip samma som det arabiska. Sorani har dock sex skrifttecken fler. Sorani skrivs från högra sidan till den vänstra.

Minoritetsdialekterna gurani och feyli

Gurani och feyli är minoritets- och underdialekter till sorani och skrivs även på sorani.

Skillnaderna är relativt små men kan vara avgörande i en översättning. Nedanför här berättar vi lite mer om de två minoritetsdialekterna.


Få en offert inom 5 minuterÖversättningar till och från kurmandji

Kurmandji är en av två kurdiska huvuddialekter. Den talas i de norra och västra delarna av Kurdistan, men finns även förankrad i andra regioner.

Huvuddialekten är själv indelad i dialektvarianter:

Översättare i Kurdistan

Vi på översättningsbyrån Fasttranslator säkerställer era texter som behöver översättas till kurmandji. Våra kurdiska översättare finns runt om i världen i olika regioner. De har den expertis som behövs för en lokalt språkanpassad översättning.

Lokaliserade kurdiska översättare

Anlita oss och ni är garanterade en översättning till kurmandji som:

Översättningar till och från sorani

Vi tar gärna hand om era textdokument som ska översättas till sorani. Vi har spetskompetensen inom de flesta ämnesområden. Vi erbjuder våra tjänster till både privatpersoner och företag. Vi har inga krav på hur liten eller stor texten får vara utan vi kan hantera dokument i olika omfång.

Språkkombinerad kurdisk översättning

Vi översätter mellan världens alla språk och vi har hittills inte stött på ett uppdrag vi behövt tacka nej till. Hos oss får ni en textöversättning av högsta kvalitet och i ert offerterbjudande ingår: