FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningar till och från litauiska

Litauiska är ett baltiskt språk. Det talas av cirka 4 miljoner människor, varav 3 miljoner i Litauen.

Det anses vara det språk som ligger närmast det ursprungliga indoeuropeiska språket, särskilt i fråga om intonation och accent.

Språkforskning

Litauiskan har inte påverkats av andra språk i så stor utsträckning som andra. Detta gör att språket har stort värde inom språkforskningen.

Det här är ett praktexempel på att utrotningshotade språk, kan återhämta sig.

Litauiska översättare

Vi erbjuder översättningstjänster av absolut högsta kvalitet med snabba leveranser. Trots hög standard kan vi hålla en låg kostnad och orsaken är framför allt våra välutbildade översättare som ofta jobba kvällar och helger.

Andra faktorer som gör att vi kan hålla så låga priser är:

  • översättningsminnen
  • unika programverktyg
  • effektiviserade arbetsrutiner
  • god kommunikation

Våra översättare finns inom olika områden. Hör av er så skräddarsyr vi er översättning utifrån era önskemål, behov och målgrupp.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Lithuania_Width400.png


Få en offert inom 5 minuter


Vi översätter från svenska till litauiska

Litauiska tillhör den östbaltiska grenen av det baltiska språken. Språket är syntetiskt, vilket kännetecknas av att enskilda ord ändrar form beroende på grammatisk funktion.

Dialektala skillnader finns och i en översättning måste man väga in dessa faktorer för att få ett riktigt språkbruk och en autentisk språkkänsla.

Affärsöversättningar från svenska till litauiska

Fasttranslator har den kompetensen som behövs för att bearbeta texten och efterlikna originaldokumentet så mycket som möjligt.

Turistinformation som översätts från litauiska till svenska måste återspegla rätt känsla om det till exempel handlar om en historisk byggnad.

Det finns flera intressanta affärsområden för svenska aktörer. Några av de är:


Få en offert inom 5 minuter