FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för makedonska

Makedonska eller makedoniska som det också kallas är ett sydslaviskt språk. Makedonska har stora likheter med bulgariska och serbiska.

Några av dessa likheter är:

Fasttranslator är en översättningsbyrå som har kunskapen om vad som skiljer de olika språken och dialekterna åt. Anlita oss om ni vill ha en översättning som håller hög kvalitet.

Översättningstjänster i Nordmakedonien

En del av nyckeln till vår framgång på marknaden är kunskapen om lokalisering. I det här fallet avser lokalisering att vederbörande översättare är/har:

  • bosatt i Nordmakedonien eller där makedonska talas
  • makedoniska som modersmål
  • erfarenhet inom den bransch dit er översättning riktas (exempelvis medicin)
  • insikt i dialektala differenser
  • kunskap om den terminologi som gäller inom relevant område

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Macedonia_Width400.png

Makedonska språkets historia

Det makedonska språkets historia och kamp för erkännande, är lång och brokig. Vi på Fasttranslator sammanfattar här lite kortfattad språkhistoria om makedonska

Språket tillhör den östra gruppen av sydslaviska språk, som innefattar länderna i balkanregionen.

Den geografiska plats som idag heter Nordmakedonien har under historiens gång tillhört olika riken.


Få en offert inom 5 minuter


Kamp för erkännande

Under lång tid nekades makedonskan att kallas ett eget språk. Anledningen var att den inte ansågs tillräckligt säregen för att klassificeras som eget språk. Den räknades istället som en dialekt av bulgariska eller serbiska.

Makedonskan är besläktad med dessa språk och makedonier, serber och bulgarer kommunicerar lätt med varandra på sina egna språk. Men att hävda att det inte finns någon skillnad däremellan vore detsamma som att säga att svenska är en dialekt av norska eller danska.

Jugoslaviens upplösning

Efter att Jugoslavien börjat upplösas, utropade sig Makedonien till en självständig stat 1991 och makedonskan stod nu ohotad som officiellt förstahandsspråk. Sedan 2019 heter landet Republiken Nordmakedonien.

Idag talas språket av cirka fyra miljoner människor världen över. Hälften av dessa bor i Nordmakedonien och resten finns världen över, med stora diasporasamhällen i USA och Australien.

Översättning från engelska till makedonska

Nordmakedonien erbjuder ett gynnsamt företagsklimat. Landet har den snabbast växande IT-marknaden i den Adriatiska regionen.

Ledande multinationella leverantörer av hård- och mjukvara finns på den makedonska affärsmarknaden.

Affärsöversättningar från engelska till makedonska

It-företag och forskningscenter har också etablerat sig i Nordmakedonien gör att affärsmöjligheterna är stora.

Vi har Nordmakedonska översättare inom alla affärsområden. Vi hjälper er gärna med översättningar från engelska till makedonska.

Makedonska översättare i olika länder

Makedonska talas inte bara i Nordmakedonien utan även i länder som Albanien, Grekland och Bulgarien. Vår styrka är att vi kan lokalisering.

Det innebär att oavsett i vilket land er målgrupp finns så har vi lokalkännedomen som kvalitetssäkrar er översättning. Ni får en anpassad översättning till land, målgrupp och ämnesområde.


Få en offert inom 5 minuter