FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för översättningar till och från ungerska

Vi har ett stort nätverk av frilansande översättare. De översätter enbart till sitt modersmål och har oftast specialiserat sig på ett eller två ämnesområden.

Vi har kompetensen ni behöver. Anlita oss för kvalificerade översättningar av högsta kvalitet.


Få en offert inom 5 minuter


Specialiserade ungerska översättare

Ni kan vara säkra på att er facktext eller era dokument översätts på ett professionellt sätt. Vi har allt ifrån tekniska översättare till translatorer inom kultur, politik, litteratur, sport, journalistik och transport för att nämna några.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Översättningar från svenska till ungerska

Fasttranslator samarbetar med tusentals översättare med målspråket som modersmål. Med sig har de också avancerade utbildningar inom just ert specifika ämnesområde.

En medicinsk text översätts exempelvis alltid av en översättare med erfarenhet inom det aktuella medicinska område som uppdraget gäller.

Svenska affärsmöjligheter i Ungern

Ungern är ett land rikt på naturtillgångar. Här finns stora möjligheter att exempelvis framställa biobränsle och vind- och solenergi.

Ungerska regeringen har satt som mål att 15 procent av landets energiproduktion ska komma från förnyelsebara källor inom en femårsperiod. Detta, tillsammans med skattelättnader och en god infrastruktur, gör att svenska energi- och miljöteknikföretag som nu väljer att investera i landet.

Med detta ökar också behovet av översättningar inom området för energi- och miljöteknik. Vi har den kompetensen som krävs för en översättning med korrekt terminologi. Vi anlitar en översättare med relevant bakgrund och ungerska som modersmål.


Få en offert inom 5 minuter