FAST TRANSLATOR
Sverige

ISO 17100-översättning

Huvudsyftet med ISO 17100-standarden är att garantera översättningar med hög kvalitet. Därför består översättningsprocessen av två steg: först utförs översättningen av en facköversättare och därefter görs en fullständig granskning av en andra översättare som också har målspråket som modersmål. Resultatet är en korrekt översättning som med rätt ton och flyt återger källtexten.

Få en offert inom 5 minuter

Högsta kvalitet

En översättning och granskning i enlighet med standarden ISO 17100 är en försäkran om att översättningens kvalitet garanteras. Standarden beskriver de krav som översättningsprocessen måste uppfylla. Ett av kraven är att våra översättare och granskare har genomgått en erkänd översättnings- eller språkutbildning och har ett visst antal års erfarenhet av översättning. Ett annat krav är att både översättaren och granskaren som utför översättningen har målspråket som sitt modersmål.

Process

Först översätts källtexten av en facköversättare. Översättaren får källtexten tillsammans med tydliga instruktioner och översätter sedan texten till målspråket. Därefter granskas översättningen av en andra översättare som även denna har målspråket som modersmål. Vid granskningen jämförs översättningen med källtexten. Om det förekommer skillnader i fråga om nyansering kommer granskaren att åtgärda det. Granskaren kontrollerar även att översättningen är lämplig för det överenskomna syftet.

Slutlig kontroll

Som ett sista steg kontrollerar våra projektledare att samtliga krav enligt standarden är uppfyllda. På så sätt kan ni vara säkra på att få en översättning av högsta kvalitet.

ISO 17100 i detalj

Professionell översättare med minst 6-års yrkeserfarenhet

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Translator_200width.png

Kontroll av ytterligare en översättare

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Revisor_200width.png

Slutlig kontroll av våra projektledare

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\FT Translation_Check_200width.png

Få en offert inom 5 minuter