FAST TRANSLATOR
Danmark

Oversættelse bengalsk

Bengali eller bengalsk er det sprog, der anvendes i den bengalske region i det østlige Sydasien. Regionen består af Bangladesh og den indiske delstat Vestbengalen. Omkring 98% af Bangladesh samlede befolkning taler bengalsk som deres modersmål. Der er endvidere bengalitalende grupper i Mellemøsten, Vesten og Malaysia.

Øjeblikkelig pris

Professionelle oversættere Bengalsk

Vi råder over egnede oversættere til alle dine oversættelser til og fra bengalsk. Vi anvender de bedste oversættere, så din tekst bliver professionelt oversat. Jo mere erfaren oversætteren er, desto mere effektivt bliver resultatet af din oversættelse.

Vores oversætteres mål er at oversætte tekstens indhold i en relevant stil og derved inddrage særlige faktorer, sprogets særpræg og dine specifikke ønsker.

Hvis du samarbejder med os, bliver din oversættelse til et kvalitetsprodukt!

Oversættelser kan hurtigt mislykkes, hvis oversætteren er dårligt uddannet eller ikke har nok erfaring. Fasttranslator benytter udelukkende modersmålsoversættere, der har perfekte bengalske sprogkundskaber.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Bangladesh_350.png

Sprogets historie

Bengalsk stammer fra de østlige indiske sprog i det indiske subkontinent.

Det lokale apabramsa sprog i denne region - Purvi apabramsa eller apabramsa abahatta – har efterhånden udviklet sig til de regionale dialekter. Disse deler sig op i tre grupper:

Øjeblikkelig pris