FAST TRANSLATOR
Sverige

Finsk översättningsbyrå

Finska är tillsammans med svenska officiellt språk i Finland men också officiellt minoritetsspråk i Ryssland och Sverige.

Finskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och är inte släkt med de nordiska språken i den indoeuropeiska språkfamiljen.

Våra finska översättare

Vi samarbetar med finska översättare bosatta runt om i de finsktalande regionerna och länderna. Alla har finska som modersmål, relevant utbildning inom och tidigare erfarenhet från det aktuella ämnesområdet.

Lokalisering, det vill säga geografisk och språkkulturell anpassning, har stor betydelse i en översättning. Beroende på om målgruppen finns i Finland, Sverige eller Ryssland anpassas texten efter bland annat: språkvarianter, terminologi och layoutbegrepp.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Finland_Width350.png

Språkkombinationer

Vi anlitar professionella modersmålsöversättare i språkkombinationerna svenska-finska, finska-svenska, engelska-finska och finska-engelska.

Vi kan naturligtvis även hjälpa er med andra språkkombinationer. Samtliga av våra översättare har många års erfarenhet av översättning inom ett eller flera ämnesområden (exempelvis teknik, juridik, ekonomi, medicin eller marknadsföring) och har målspråket som modersmål.


Få en offert inom 5 minuter