FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå med expertis för franska

Förutom översättningar inom medicin, ekonomi, teknik och marknadsföring kan vi leverera auktoriserade franska översättningar.

Oavsett ämnesområde och typ av dokument kan vår översättningsbyrå hantera era franska översättningar.

Massivt nätverk med bred kompetens

Vi har tillgång till ett stort globalt nätverk av frilansande översättare, alla med specialkompetens inom varierande ämnesområden.

Vi kan, tack vare våra översättares kompetens garantera kvalitetssäkrade översättningar med snabba leveranser. Kortare texter kan vi normalt leverera samma dag!

Lokaliseringsexpertis

Med lokalisering menas att man anpassar översättningen efter de lokala förhållanden som råder. I det här fallet gäller det franska språkvarianter i Belgien, Frankrike, Kanada och andra fransktalande regioner i världen. Men det handlar även om att ta hänsyn till terminologiska skillnader.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\French_France_Culture_Cropped_350Width.png

Begär en offert

Få offert omgående här


Kontakt

Kontakta oss!