FAST TRANSLATOR
België

Sterke partner voor uw internationale reclamecampagne

Het vertalen van reclameteksten stelt hoge eisen aan vertalers. Want naast de inhoud speelt ook de wervende functie van de tekst een uitermate belangrijke rol; deze is doorslaggevend voor het succes van de campagne. Een goede beheersing van de vreemde taal is bij dat soort vertaalopdrachten niet voldoende. Wij zetten daarom juist die vertalers in die een neus hebben voor het door de cliënt beoogde effect. Zij kennen als inwoners van het land van hun moedertaal als geen ander de lokale markt en weten wat uw potentiële klanten beweegt.

Een voorbeeld: vertaling van claims

Voor het wereldwijd opererende reclamebureau Scholz & Friends hebben wij voor een in heel Europa gevoerde campagne voor de Europese verkiezingen reclamespreuken (zogeheten "claims") vertaald in 23 officiële talen van de Europese Unie. Binnen de kortste tijd stelden wij teams van vertalers en correctors samen - stuk voor stuk moedertaalsprekers - die de claims binnen de gestelde termijn in hun moedertaal hebben vertaald. De wervingskracht bleef hierbij onverminderd gehandhaafd. Het project werd door ervaren projectmanagers van ons vertaalbureau succesvol afgerond. Met de reclamecampagne, die in 27 landen is gevoerd, werden volgens Scholz & Friends al vóór de Europese verkiezingen eerste resultaten behaald en ook na de verkiezingen wekte de campagne nog veel belangstelling. Als u ook voornemens bent een internationale reclamecampagne op te zetten of van plan bent uw reclame in andere talen te laten vertalen, dan adviseren wij u graag over onze succesvolle aanpak.