FAST TRANSLATOR
België

Teksten over de fysica vertalen

Wanneer u werkzaam bent op het gebied van de fysica, heeft u waarschijnlijk veel te maken met collega’s in bedrijven over de hele wereld. Bij de ontdekking van nieuwe theorieën of materialen bijvoorbeeld, zal internationaal gecommuniceerd moeten worden. In sommige gevallen kan hierbij een vertaling nodig zijn. Wij zijn u hierbij, voor elke talencombinatie, graag van dienst

Tarief berekenen

Onze werkwijze

Omdat de fysica raakvlakken heeft met andere exacte wetenschappen, is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de specialisatie van de vertaler, zodat alle terminologie op de juiste manier wordt vertaald. Voor een handleiding van een warmtepomp wordt uiteraard een andere vertaler ingezet dan voor een rapport met metingen van luchtverontreiniging. We zijn ons bewust van het maatschappelijke belang van de fysica en daarom werken wij alleen samen met vertalers die een achtergrond in de wetenschap hebben. Dit kan bijvoorbeeld een studie zijn of opgedane werkervaring. Voor uw fysische vertaling selecteren wij bovendien een moedertaalspreker van de doeltaal. Doordat wij op deze zorgvuldige manier onze vertalers selecteren, kunt u uitgaan van een goede kwaliteit van de vertaling.

Tarief berekenen