FAST TRANSLATOR
België

Een greep uit onze kennisbank: wetenschappelijke vertalingen

Als u een PCT-procedure heeft opgestart via de World Intellectual Property Organization, is het alleen mogelijk via de regionale fase (de Europese procedure) een octrooi voor België aan te vragen.

Aan het einde van de PCT-procedure (dus voor het einde van de dertigste maand, gerekend vanaf de prioriteitsdatum) gaat u de regionale of nationale fase in om te beslissen in welke landen u uw octrooirecht wilt vestigen.

Direct een tarief voor uw octrooivertaling

Het Londen-protocol

Het Londen Protocol (London-Agreement) vereenvoudigt de voorschriften voor vertalingen van Europese octrooien. Dit protocol verlaagt de kosten voor Europese octrooien. Het protocol is op 1 mei 2008 in werking getreden en België is in 2019 toegetreden tot dit protocol.

Meer informatie kunt u opvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB) of op de website van de FOD Economie

Tarief berekenen

Referentielijst

Hieronder vindt u een beperkt overzicht van enkele organisaties waarvoor wij op regelmatige basis vertalingen verzorgen.