FAST TRANSLATOR
België

Machinevertaling met menselijke nabewerking (MT + PE)

Machinevertaling (MT, machine translation) is het volledig automatisch vertalen van een tekst naar een andere taal. MT is de laatste jaren steeds beter geworden door betere software en snellere computers. Bekende MT-tools zijn bijvoorbeeld Google Translate en DeepL.
Het is nu mogelijk om computers te leren verband te leggen tussen woorden en hun betekenis in verschillende talen. Dat gebeurt met statistische modellen en kunstmatige intelligentie zoals neurale netwerken (NMT, neural machine translation). Deze vertaalmachines zijn getraind op specifieke onderwerpen en fabriceren snel grote hoeveelheden bruikbare tekst.

Tarief berekenen

Houterig

Maar, alhoewel de tekst die zo vertaald wordt begrijpelijk is, doet deze voor de lezer toch vaak wat houterig aan. Grapjes, sarcasme, alliteraties en helaas ook betekenis gaan vaak verloren. De tekst kan de lezer de indruk geven dat uw product of dienst óók van inferieure kwaliteit is.

Menselijke nabewerking

Vertalingen die bedoeld zijn om uw lezer te overtuigen moeten natuurlijk lekker lezen en passen binnen de culturele context. U wilt immers een positief gevoel oproepen en resultaat boeken met uw tekst. Daarom is het zinvol om de machinevertaling door een moedertaalspreker van de doeltaal te laten nabewerken (PE, post-editing).

Kostenbesparingen

Bij veel traditionele vertaalbureaus bestaat er weerstand tegen de opkomst van machinevertalingen. Daar zijn wij het niet mee eens: machinevertalingen worden met de dag beter. Als er slim mee omgegaan wordt, kunt u er een grote efficiencywinst en kostenbesparing in het vertaalproces mee bewerkstelligen. Maar wordt er niet slim mee omgegaan, dan kan de vertaling in een vreemde taal volledig de mist ingaan. En dat is natuurlijk niet wat u wilt! Daarom blijft menselijke nabewerking vooralsnog onmisbaar in het vertaalproces.

Hoe MT + PE bij Fasttranslator in zijn werk gaat, wordt hierna verder uitgelegd.

Tarief berekenen

Hoe het werkt

We beginnen met het vergelijken van uw tekst met onze database van handmatig vertaalde zinnen. In de meer dan twintig jaar dat ons vertaalbureau bestaat, hebben wij honderden miljoenen zinnen met bijbehorende vertaling opgeslagen. In deze eerste stap kan vaak al een groot gedeelte van de tekst direct worden vertaald.

Vervolgens beginnen we met de eigenlijke machinevertaling. De tekst wordt vertaald door een specifieke NMT-engine die is “getraind” op soortgelijke teksten of teksten die overeenkomen met het vereiste vakgebied.

Nabewerking (PE)

Als de tekst door de machine vertaald is, gaan menselijke professionele post-editors ermee aan de slag. Zij controleren de tekst op foutjes, rare zinsbouw en verkeerde terminologie. Het grootste deel van de tijd die u ons geeft, wordt gebruikt voor deze nabewerking.
Hierbij wordt de tekst geschikt gemaakt voor gebruik in het professionele verkeer. Het voordeel van deze combinatie van machinevertalen en menselijke nabewerking is dat we niet alleen snel, maar ook goed en goedkoop kunnen werken.

De voordelen van machinevertaling:

 • Korte doorlooptijd
 • Voordelig
 • Hoge kwaliteit
 • In de meeste talen beschikbaar

Wanneer kiezen voor MT + PE?

Laten we eerlijk zijn! Bepaalde teksten lenen zich niet voor machinevertaling.
Bijvoorbeeld in deze gevallen:

 • Als er veel vakspecifieke terminologie wordt gebruikt, vooral in combinatie met lange zinnen;
 • Bij teksten met een hoge mate van creativiteit. Denk bijvoorbeeld aan een professionele recensie van een gerecht, een gedicht of een literaire tekst.
 • Vertalingen waarvoor weinig menselijk vertaalde tekst beschikbaar is om de machines voldoende te laten leren. Om maar wat te noemen; bijvoorbeeld voor Deens-Turks en Frans-Zweeds.

Onze projectmanagers laten het u snel weten als machinevertaling geen verstandige keuze is voor uw tekst of talencombinatie.

Machinevertaling met menselijke nabewerking is wél uitermate geschikt voor bijvoorbeeld:

 • Blogteksten, klantreviews, hotelbeschrijvingen, nieuwsberichten;
 • Instructiematerialen, handboeken, bedrijfsbeleid;
 • Zeer grote teksten waarbij menselijk vertalen niet kostenefficiënt is;
 • Teksten van aanbestedingen, waarbij de investering in een menselijke vertaling vooraf te hoog is;
 • Teksten voor websites

Laag risico

Stel dat achteraf blijkt dat de vertaling toch niet lekker leest, of dat er toch een zeer hoog kwaliteitsniveau gewenst was? Dan komen wij u tegemoet met een stevige korting op een 100%-menselijke vertaling.

Machinevertaling in detail

We zetten onze computers aan het werk die zijn getraind met miljoenen menselijke vertalingen.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Machine_Translation_200width.png

De tekst wordt door een post-editor nagekeken en gepolijst tot een acceptabel eindresultaat.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Revisor_200width.png

De projectmanager doet een eindcontrole.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\FT Translation_Check_200width.png

Tarief berekenen