FAST TRANSLATOR
België

ISO 17100 vertalingen

Een vertaling en revisie conform de ISO 17100-norm biedt u de zekerheid dat de kwaliteit van de vertaalwerkzaamheden gewaarborgd is. Deze norm beschrijft aan welke eisen het vertaalproces moet voldoen. Een van de eisen is dat onze vertalers en revisoren een erkende (ver)taalopleiding hebben genoten en een minimaal aantal jaren vertaalervaring hebben. Een andere eis is dat de vertaling door een native vertaler wordt uitgevoerd en door een native revisor wordt nagekeken. Native betekent dat de desbetreffende doeltaal de moedertaal is van de revisor en de vertaler.

De brontekst wordt eerst door een deskundige native vertaler vertaald. De vertaler ontvangt de brontekst en duidelijke instructies, en vertaalt de tekst naar de doeltaal. Vervolgens wordt de vertaling gereviseerd door een native revisor. De revisor controleert hoe de vertaling zich verhoudt tot de brontekst. Mochten er nuanceverschillen zijn, dan lost de revisor dit op. Ook controleert de revisor of de vertaling geschikt is voor het overeengekomen doel. Als laatste stap controleren onze projectmanagers of aan alle eisen van de norm is voldaan. Zo bent u verzekerd van een vertaling van het hoogste niveau.

Helle Mogensen
DLA Agro A.m.b.A.
Danish Agro
We maken al een paar jaar gebruik van de diensten van Fasttranslator voor verschillende opdrachten binnen onze industrie, de agricultuur. Het gaat voornamelijk om vertalingen naar het Engels en het Zweeds. De vertaalopdrachten betroffen ons jaarverslag, vacatureteksten, artikelen etc. Fasttranslator doet zijn naam eer aan - snelle respons bij vragen en snelle levering. Al met al een perfecte samenwerking.

Het vertaalproces

Het voornaamste doel van de ISO 17100-norm is om de kwaliteit van vertalingen te waarborgen. Daarom bestaat het vertaalproces uit twee onderdelen: de vertaling wordt eerst gemaakt door een deskundige vertaler en daarna vindt een volledige revisie plaats door een tweede vertaler die eveneens moedertaalspreker is van de doeltaal. Het resultaat is een foutvrije vertaling die leest als het origineel.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Translator_200width.png

Eerste vertaler

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Certified Translator_200width.png

Revisor / proeflezer

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Revisor_200width.png

Interne eindcontrole