FAST TRANSLATOR
België

Agriculturele teksten vertalen

Niemand hoeft u te vertellen hoe belangrijk agricultuur is. Maar de landbouwsector staat voor grote uitdagingen en om concurrerend te blijven, is het noodzakelijk om voorbij de landsgrenzen te kijken. Het uitwisselen van kennis en producten op de wereldmarkt is van levensbelang in deze sector. In veel gevallen, onder andere omwille van Europese wetgeving, zijn vertalingen onmisbaar. Wij ondersteunen u daarin graag.

Onze expertise

Al sinds de oprichting van Fasttranslator (toen nog vertaalbureau Snelvertaler) in 2001 werken wij samen met grote agrarische bedrijven in binnen-en buitenland. Hierdoor zijn wij er ons terdege van bewust dat agrarische vertalingen onderling erg van elkaar kunnen verschillen. Daarom gaan wij ook niet slechts één agrarische vertaler inschakelen voor alle teksten op dit gebied, maar kiezen we voor elk deelgebied een eigen specialist.

Wij verdelen de sector vertaaltechnisch dan ook naar de verschillende agrarische deelsectoren: landbouw, rundveehouderij, agrotechniek, tuinbouw, voedselindustrie, fruitteelt, zaadveredeling, pluimveehouderij, groenteteelt, akkerbouw, varkenshouderij, en melkveehouderij.

Dankzij onze vele jaren ervaring hebben wij een groot netwerk van specialistische vertalers opgebouwd. Onze vertalers hebben een studie gedaan in dit vakgebied of hebben werkervaring in een agrarische branche. U kunt ervan uitgaan dat de terminologie in uw tekst op de juiste manier vertaald zal worden en dit volgens de laatste ontwikkelingen in de branche. Dat is de reden dat klanten in de agrarische sector ons steeds weten te vinden. Op verzoek leveren we u dan ook graag referenties aan.

Specialisaties

Wij kunnen u dus met de vertaling van elke soort agriculturele tekst van dienst zijn, of dit nu een persbericht is over uw nieuwe emissiearme stalvloer of een handleiding voor het gebruik van een serre.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\about_400.png


Prijsopgave voor agrarische sector

Referentielijst

Hieronder vindt u een beperkt overzicht van enkele organisaties waarvoor wij op regelmatige basis vertalingen verzorgen.