FAST TRANSLATOR
België

Vertalingen op het gebied van personeelszaken/HR

Vertalingen op het gebied van personeelszaken/HR zijn een hoofdstuk op zich. Voor het vertalen van een pensioenregeling (bijv. in het Engels) is volstrekt andere specifieke kennis nodig dan voor het vertalen van een psychologisch profiel in het kader van een beoordeling. Voor een geslaagde vertaling van een pensioenregeling of andere verzekeringstechnische documenten moet de vertaler bekend zijn met dienovereenkomstige wetteksten en deze begrijpen. Vertalers van werknemersprofielen of beoordelingen moeten daarentegen onder meer kennis hebben van psychologie en gedragsleer.

Bijvoorbeeld: Vertaling van een personeelshandboek voor prestatiemanagement

Voor een grote ingenieursfirma hebben wij een personeelshandboek voor prestatiemanagement vertaald. De opdracht had een omvang van 30.000 woorden (ongeveer 100 pagina's). De hamvraag was hoe er dankzij een goed samenspel van leidinggevenden en werknemers optimale resultaten kunnen worden behaald en wie over welke competenties moet beschikken om die gewenste resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Het betrof een vertaling van het Nederlands naar het Duits en vergde nauwe samenwerking met de opdrachtgever om de voor onze klant specifieke processen naar het Duits te kunnen overbrengen. Na vijftien werkdagen kon de opdracht succesvol worden afgerond.


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\OrganisationalStructureHR_Height150.png


Prijsberekening voor HR-documenten

Soorten documenten

Zo vertalen wij voor onze klanten bijvoorbeeld personeelshandboeken, pensioenregelingen, beoordelingsprotocollen, getuigschriften, arbeidsovereenkomsten, salarisstudies, sociale jaarverslagen en OR-rapportages voor internationale moederbedrijven die onvoldoende bekend zijn met de lokale wetgeving rond de inhuur van personeel.