FAST TRANSLATOR
België

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is de rechtsgeldige vertaling van een document. Typisch voor dit soort vertaling is het officiële karakter ervan. De vertaling wordt voorzien van de handtekening en de verklaring van de vertaler dat die de vertaling naar eer en geweten heeft gemaakt. Dit type vertalingen wordt vaak gevraagd door officiële instanties, ambtenaren, gerechtshoven of overheden. Vertaalbureau Fasttranslator levert beëdigde vertalingen in vrijwel alle talencombinaties.

Met stempel en handtekening

Een beëdigd vertaler heeft zijn deskundigheid en kennis op juridisch en vertaalkundig vlak bewezen voor het gerecht en werd als voldoende bekwaam bevonden om officieel erkende vertalingen - ook in opdracht van het gerecht- uit te voeren. Zoals de benaming "beëdiging" al laat zien, is daaraan een eed of een plechtige verklaring door de vertaler voor de rechtbank gekoppeld. De vertaler heeft daarna de bevoegdheid om diens vertalingen te voorzien van een handtekening. De vertaler certificeert daarmee de correctheid van de vertaling, maar niet de echtheid van de originele akte. Er wordt een kopie van het originele document aan de beëdigde vertaling gehecht.

Update: 2022

Beëdigd vertalers legaliseerden tot 30 november 2022 zelf hun beëdigde vertalingen van officiële documenten bestemd voor gebruik in België, met een fysieke stempel. Deze stempel is op 1 december 2022 vervangen door de elektronische handtekening van de beëdigd vertaler.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Certified_Translator.png


Lees meer over de Legalisatie van beëdigde vertalingen op de website van FOD Justitie.