FAST TRANSLATOR
België

Tsjechische vertalingen

Ongeveer 12 miljoen mensen ter wereld beheersen het Tsjechisch mondeling en schriftelijk. Naast de 10 miljoen inwoners van Tsjechië, woont er een vrij groot aantal sprekers van het Tsjechisch in de grensgebieden in Slowakije en Oostenrijk. Ook in de Verenigde Staten en Canada, waar veel Tsjechische immigranten wonen, vindt men een groot aantal sprekers van de West-Slavische taal.

In het Tsjechisch wordt gewoon gebruik gemaakt van het Latijnse schrift, hoewel er wel gebruik wordt gemaakt van een aantal zogenoemde diakritische tekens, zoals á, en ž. De grammatica van het Tsjechisch wordt als zeer gecompliceerd beschouwd. Zo worden woorden verbogen in zeven naamvallen, die dan ook weer verschillen in enkelvoud en meervoud.

Een groot deel van de Tsjechen spreekt Duits, en er zitten dan ook veel Duitse leenwoorden in de Tsjechische taal. Tegenwoordig leent het Tsjechisch, net als de rest van de wereld ook veel woorden uit het Engels. De meeste mensen spreken het obecná čeština (algemeen Tsjechisch). Die variant, die voornamelijk in de Bohemen gesproken wordt en elementen van het Praagse dialect bevat, heeft het gros van de dialecten verdrongen en wordt tegenwoordig gehanteerd als de standaardtaal in onderwijs, politiek en media. Vanzelfsprekend leveren wij al onze vertalingen in deze standaardvariant van het Tsjechisch. Zo zijn ze altijd leesbaar voor iedereen die de Tsjechische taal beheerst.


Tarief berekenen voor Tsjechisch

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Czech_350.png

Fasttranslator vertaalt snel, levert kwaliteit en biedt een vlijmscherp tarief. Onze vertalingen naar het Tsjechisch worden uitsluitend door moedertaalsprekers Tsjechisch uitgevoerd, terwijl een Franse of Nederlandse vertaling van een Tsjechisch document altijd zal worden uitgevoerd door een moedertaalspreker van de doeltaal in kwestie. Daarnaast hebben onze vertalers zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en hebben we voor ieder vakgebied een professionele vertaler. Zo bent u altijd verzekerd van een kwaliteitsvertaling waarbij werd rekening gehouden met de juiste stijl, in hedendaags Tsjechisch.

Zakendoen in Tsjechië

Tsjechië is een van Europa's opkomende economieën. Hoewel veel mensen bevooroordeeld zijn over de stugge en norse cultuur van de Tsjechen, biedt het land voor Belgische ondernemingen zeker kansen. Wanneer u de Tsjechen beter leert kennen zult u zien dat ze eigenlijk helemaal niet zo nors zijn. Het zakendoen gaat anders dan we in België gewoon zijn, maar wanneer u zich aan de volgende tips houdt, ligt de markt ook voor uw onderneming open en kunt u zich positief onderscheiden van andere bedrijven.


Tarief berekenen