FAST TRANSLATOR
België

Welsh vertalingen

Het Keltische Welsh of Kymrisch (Cymraeg) wordt wereldwijd door ongeveer 750.000 mensen gesproken. Hoewel het hier om een taal gaat die door een selecte minderheid gesproken wordt, is de taal erkend door de Europese Unie en kan het in de relatie tussen zakenpartners helpen de betrekkingen te versterken en te continueren. Fasttranslator kan u behulpzaam zijn met vertaaldiensten die gericht zijn op het Welsh.

\\SVNLWSFS02\SVSharedProjects\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Academic, Revisor_400x400.png


Prijsberekening voor Welsh

De geschiedenis van het Welsh

Het Welsh valt onder de Keltische talen en kent enige overeenkomsten met andere, eveneens Keltische talen zoals het Schots, Iers en Bretons. Voortgekomen uit het Proto-Keltisch behoort Welsh uiteindelijk tot de Indo Europese taalfamilie, waar ook het Nederlands onderdeel van is. De vroegste optekeningen van literatuur in het Welsh dateren uit de 6de eeuw, waar een koning de strijd beschrijft tussen de Kelten en de Northumbriërs, die zich in 600 na Chr. afgespeeld heeft. Door de eeuwen heen onderging de taal enige veranderingen en het huidige Welsh staat ook wel bekend als het Laat-Moderne Welsh dat sinds 1568 met de vertaling van de Bijbel gehanteerd wordt. Bij het schrijven van het Welsh wordt gebruik gemaakt van het Latijnse alfabet.

Hedendaags Welsh

De laatste jaren is er een sterke toename te bespeuren in het gebruik van het Welsh en steeds vaker vallen mensen terug op de taal van hun voorouders. Vooral op het platteland wordt het Welsh nog door een groot percentage van de bewoners gesproken, mede doordat de taal ook op scholen wordt gehanteerd als onderwijstaal. Sinds 2008 heeft de taal bovendien een co-officiële status binnen de EU, waardoor mensen zich in het Welsh tot openbare instellingen mogen richten. Behalve in Wales zijn er ook kleine groeperingen in Argentinië, Schotland, Engeland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die het Welsh beheersen.

Zakendoen in Wales

Zakendoen met bedrijven in het buitenland is niet altijd even gemakkelijk. U zult niet de eerste zijn die tegen zulke grote culture verschillen aanloopt dat daardoor de zakelijke relatie in gevaar dreigt te komen. Dit kan voorkomen worden door uzelf goed voor te bereiden wanneer u zaken gaat doen in het buitenland. Zo weet u van tevoren wat u kunt verwachten en wat de gewoonten en gebruiken zijn in het land waar u zaken gaat doen. Dit is overigens niet alleen het geval in verre oorden uit andere werelddelen. Ook wanneer u bijvoorbeeld zaken wilt gaan doen in Wales, kunt u tegen culture verschillen aanlopen. In dit artikel zetten de experts van Fasttranslator enkele aandachtspunten op een rijtje, wanneer u zaken wilt gaan doen in Wales.

Tarief berekenen