FAST TRANSLATOR
Suomi

Henkilöstöhallintoon liittyvät käännökset

Henkilöstöhallinnon käännökset ovat oma lukunsa. Eläkesäännösten kääntämisessä vaikkapa englanniksi tarvitaan täysin toisenlaista alatuntemusta kuin arviointitarkoituksessa kirjoitetun psykologisen profiilin kääntämisessä. Jotta eläkesäännöksen tai jonkin muun vakuutusluontoisen dokumentin käännös onnistuisi, kääntäjän pitää olla hyvin selvillä vastaavista lakiteksteistä ja ymmärtää niitä. Työntekijäprofiilien tai arviointien kääntäjien pitää sen sijaan käyttää käännöstyössään hyväksi psykologian ja käyttäytymistieteiden tuntemustaan.

Käännämme asiakkaillemme esimerkiksi

  • Henkilöstönhallinnon käsikirjoja
  • Eläkesäännöksiä
  • Arviointiprotokollia
  • Käyttäytymistieteellisiä tutkimuksia
  • Sosiaaliselvityksiä
  • Työmarkkinajärjestöjen selostuksia

Olemme valmiita kääntämään myös koulu- ja työtodistuksia.

Nopea tarjous

Esimerkkiprojekti: Henkilöstöhallinnan käsikirja johdolle

Käänsimme suuren insinööriyhtiön johdolle 30 000 sanaisen eli noin sadan sivun kokoisen henkilöstöhallinnan käsikirjan. Kirja käsitteli kysymystä siitä, miten johdon ja työntekijöiden saumattomalla yhteistyöllä saadaan aikaan erinomaisia tuloksia, sekä sitä, kenellä pitäisi olla käytettävissään mitäkin taitoja, jotta voitaisiin saavuttaa toivotut tulokset.

Käännös tapahtui hollannista saksaksi ja vaati tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta yrityskohtaiset tapahtumat saatiin ilmaistua oikealla tavalla saksan kielessä. Käännös oli valmis viidessätoista työpäivässä.

Voit huoletta jättää henkilöstöhallintaa koskevat tekstinne meille käännettäviksi! Pyydä nopea tarjous automaattisesta tarjousjärjestelmästämme:

Nopea tarjous