FAST TRANSLATOR
Suomi

Henkilöstökäsikirjat

Lähes kaikilla yrityksillä on tätä nykyä henkilöstökäsikirja. On hyvä tietää, että henkilöstökäsikirja sisältää yrityksen kaikki tärkeät säännöt ja toimintamallit. Siihen on sisällytetty muun muassa eläkkeelle pääsyä, palkkausta, sairastapauksia ja sairaslomaa koskevia tietoja. Tästä yrityksen sisäisestä ohjekirjasesta löytyy myös työsopimusten mallilomakkeita.

Koska yritykset työllistävät yhä useammin työntekijöitä ulkomailta ja työnantajien velvollisuutena on tiedottaa uusille työntekijöille henkilöstösäännöksistä, monet yritykset käännättävät usein koko henkilöstökäsikirjan esimerkiksi englanniksi. Me avustamme sinua kyseisenlaisten asiakirjojen kääntämisessä.

Nopea tarjous

Henkilöstökäsikirjojen erityispiirteitä

Kääntäjillämme on kokemusta henkilöstöhallintoon liittyvien tekstien kääntämisestä. Joillakin kääntäjistämme on takanaan jopa henkilöstöjohtamisen opintoja. Alaan perehtyneet kääntäjät ovat perillä alan muuttuvasta lainsäädännöstä ja terminologiasta. Usein Saksan lainsäädännön kanssa ajan tasalla pysyminen suorastaan edellyttää kyseisen alan opintoja.

Käsitteille kuten ”Gesetz zur Verbesserung der Reintegrationsmaßnahmen”, ”Betriebsrat” ja ”Zirkulationsmodell” ei usein löydy kohdekielestä täysin vastaavaa käsitettä. Tällaisissa tapauksissa kääntäjä neuvottelee asiakkaan ja projektipäällikön kanssa soveltuvasta käännöksestä.

Joskus käännökseen on lisättävä lyhyitä käsitteiden selityksiä, sillä teksti, joka herättää lukijassa vain kysymysmerkkejä, ei palvele ketään. Toimitamme tällöin käännöksen asiakkaalle selityksineen/huomautuksineen, jotta asiakas tietää, miten erot työlainsäädäntöjen välillä vaikuttavat käännökseen.

Lisätietoja

Jos toimitat meille tekstin Word-tiedostona, saat sen myös Word-tiedostona takaisin. Käännämme myös sisällysluettelon huolella, kuten kuuluukin.

Lähetätpä meille työsopimuksen, henkilöstökäsikirjan, arviointikertomuksen, psykologisen profiilin, nimitysasiakirjan, hakemuskirjeen tai yhteenvedon työehdoista sähköpostitse, saat meiltä lyhyessä ajassa kilpailukykyisen tarjouksen.

Nopea tarjous